Great Britain in Czech foreign policy Cover Image

Velká Británie v české zahraniční politice
Great Britain in Czech foreign policy

Author(s): Zuzana Kasáková
Subject(s): Political history, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Comparative politics, Present Times (2010 - today), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Great Britain; Czech Republic; foreign policy; bilateral relations; political alignment; dialogue; EU context; cultural diplomacy;
Summary/Abstract: Vztahy Spojeného království Velké Británie a S everního Irska (Velká Británie) a České republiky byly i v roce 2012 na velmi dobré úrovni. Tomuto vývoji do značné míry napomohla skutečnost, že ve vládách obou zemí i nadále hlavní roli hrály ideologicky blízké pravicové strany. Na druhé straně je nutné zdůraznit, že ačkoli názorová blízkost Občanské demokratické strany a K onzervativní strany se na konci roku 2010 promítla do ustavení posíleného politického dialogu a tento dialog byl zdůrazněn i v samotné Koncepci zahraniční politiky (2011), jeho význam zůstává především v symbolické rovině.

  • Page Range: 206-213
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2013
  • Language: Czech