The development dimension of Czech foreign policy Cover Image

Rozvojový rozměr české zahraniční politiky
The development dimension of Czech foreign policy

Author(s): Ondřej Horký-Hlucháň
Subject(s): Human Rights and Humanitarian Law, Political history, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Present Times (2010 - today)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Development dimension of Czech foreign policy; development cooperation; development goals;
Summary/Abstract: Loňská kapitola této knihy skončila otázkou, zda v roce 2014 dojde k větší politizaci české rozvojové spolupráce, tedy zda posílí jako součást veřejné a politické debaty a bude se o ní více rozhodovat v otevřených politických procesech. Mělo se tak stát prostřednictvím „ideologického posunu v nové vládní koalici v kombinaci s vnějšími impulzy roku 2015, tedy Evropského roku rozvoje a finiše v diskusi o globálním rozvojovém rámci, který nahradí Rozvojové cíle tisíciletí“. Prozatím se zdá, že nedošlo k zaznamenáníhodným změnám v žádné ze tří dosavadních charakteristik rozvojového rozměru české zahraniční politiky: nízké míře politizace, klesající polarizaci a zároveň i vysoké technokratizaci. Politizace přitom zůstává nutnou, byť ne dostačující podmínkou pro získání politické podpory k naplňování mezinárodních závazků v navyšování rozpočtu zahraniční rozvojové spolupráce. Zároveň nadále platí, že bez vstupu do politických procesů na úrovni vlády není možné nesoulad vnějších a vnitřních politik, jenž leží v srdci připravovaného globálního rámce pro udržitelný rozvoj do roku 2030, vyřešit technokraticky, tedy na úřednické či expertní úrovni mezi ministerstvem zahraničních věcí a dalšími resorty zastupujícími odlišné zájmy a myšlenkové rámce.

  • Page Range: 363-382
  • Page Count: 20
  • Publication Year: 2015
  • Language: Czech