Energy in the external relations of the Czech Republic Cover Image

Energetika ve vnějších vztazích České republiky
Energy in the external relations of the Czech Republic

Author(s): Lukáš Tichý
Subject(s): Environmental and Energy policy, Government/Political systems, International relations/trade, Security and defense, Political behavior, Present Times (2010 - today), EU-Accession / EU-DEvelopment
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Energy policy; Czech Republic; EU; Energy security; nuclear energy debate;
Summary/Abstract: Oproti minulému roku, tj. 2013, došlo v roce 2014 ve vnitřní a vnější dimenzi energetické politiky EU ke dvěma základním změnám. Zaprvé, zatímco v předchozím roce řešila EU s různou mírou intenzity celou řadu energetických otázek, v roce 2014 se Unie věnovala především dvěma velkým problémům, a to schválení klimaticko-energetického rámce do roku 2030 a zajištění energetické bezpečnosti v důsledku krize rusko-ukrajinských vztahů. Zadruhé, v porovnání s rokem 2013 se ve sledovaném období kromě tzv. „soft energetických otázek“ (např. zvyšování energetických úspor, využívání obnovitelných zdrojů energie /OZE/, snižování emisí CO2 apod.) dostala opětovně do centra pozornosti energetické politiky EU také agenda „hard energeticko-bezpečnostních otázek“ (především důraz na posílení energetické bezpečnosti a snížení energetické závislosti).

  • Page Range: 345-362
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2015
  • Language: Czech