France in Czech foreign policy Cover Image

Francie v české zahraniční politice
France in Czech foreign policy

Author(s): Eliška Tomalová
Subject(s): Political history, Environmental and Energy policy, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Comparative politics, Present Times (2010 - today)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: France; Czech Republic; political relations; 2014;
Summary/Abstract: Ve srovnání s rokem 2013 panovala v nadcházejícím období lepší nálada ve vzájemných vztazích České republiky a Francie. Hořkost, která zde zůstala po vyřazení francouzské společnosti AREVA z veřejné soutěže na dostavbu jaderné elektrárny Temelín, již odezněla, a to jak formálně (AREVA v dubnu 2014 stáhla stížnost na vyloučení ze soutěže 1), tak i v rovině symbolické. Na obou stranách byla patrná v průběhu celého roku vůle k vzájemné spolupráci. Tento posun nebyl zapříčiněn pouze ukončením post-temelínského nedorozumění, ale také příznivým politickým kontextem a snahou na české straně znovu tematizovat vztah s Francií v rámci české zahraničně politické agendy. Politicky příznivá situace byla předznamenána především příbuzností politické orientace českých a francouzských vrcholných představitelů. Francouzská strana zejména přivítala větší důraz vlády premiéra Sobotky na evropskou agendu. Na české straně se zároveň ukázalo, že větší část zahraničněpolitických aktérů (resortně příslušných k MZV) klade silnější důraz na restartování česko-francouzské spolupráce.

  • Page Range: 248-257
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2015
  • Language: Czech