The media context of Czech foreign policy Cover Image

Mediální kontext české zahraniční politiky
The media context of Czech foreign policy

Author(s): Vlastimil Nečas, Lenka Vochocová
Subject(s): Media studies, Government/Political systems, International relations/trade, Political behavior, Politics and communication, Present Times (2010 - today)
Published by: Ústav mezinárodních vztahů
Keywords: Media's impact and reporting; Czech foreign policy; 2014;
Summary/Abstract: V kapitole věnované analýze zahraničního zpravodajství českých médií v roce 2014 navazujeme na výzkumy z minulých let, a to se stejným záměrem identifikovat a pojmenovat převažující charakteristiky zpravodajství o zahraničněpolitických událostech. Struktura kapitoly, metody zkoumání i způsob výběru analyzovaného materiálu zůstávají stejné jako v uplynulých letech a je tak dále doplňována souvislá řada poznatků shromažďovaných již od roku 2008. V první části kapitoly se věnujeme základním charakteristikám zahraničněpolitického zpravodajství tří českých televizních stanic, konkrétně hlavním tématům, aktérům, kteří byli ve zpravodajství zmiňováni, a destinacím, na které bylo v souvislosti se zahraniční politikou nejčastěji odkazováno. Výsledky obsahové analýzy potvrzují dlouhodobě pozorované charakteristiky zpravodajství, je patrná zejména domestikace a personalizace událostí. Z hlediska typologie protagonistů, kteří měli možnost se k tématům ve zpravodajství vyjádřit, je zjevná dominance českých politických aktérů (zejména členů vlády a osob zastupujících prezidenta ČR; viz Vochocová–Nečas, 2014).

  • Page Range: 34-54
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2015
  • Language: Czech