The Global Economic Ethos Manifesto - Implications for the Global Economy Cover Image

Manifest globalnog gospodarskog etosa - Posljedice za globalno gospodarstvo
The Global Economic Ethos Manifesto - Implications for the Global Economy

Author(s): Not Specified Author
Subject(s): Supranational / Global Economy, Ethics / Practical Philosophy, Business Ethics, Globalization, Source Material
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: ethos; ethics; economy; manifesto; global economy;
Summary/Abstract: Globaliziranje gospodarskog djelovanja vodit će k općem i održivom blagostanju i koristi svih naroda i njihovih nacionalnih gospodarstava samo onda kad se gospodarsko djelovanje mogne pouzdati u postojanu spremnost i prema vrijednostima ravnajuću sposobnost za suradnju svih onih koji u gospodarskom djelovanju sudjeluju i kojih se ono tiče. To je jedna od temeljnih pouka svjetske krize financijskih i robnih tržišta. Suradnja svih onih koji u gospodarskom djelovanju sudjeluju i kojih se ono tiče sigurno će uspjeti samo onda kad težnja svih za ozbiljenjem vlastitih legitimnih interesa i za društvenim blagostanjem bude uklopljena u globalne opće etičke uvjete koji su općenito prihvaćeni kao pravedni i pošteni. Takav sporazum o globalno prihvaćenim normama gospodarskog djelovanja i odlučivanja, o etosu gospodarenja, postoji tek u prvim začecima. Globalni gospodarski etos, dakle, zajedničke temeljne predodžbe o pravu, pravednosti i poštenju, zasnivaju se na moralnim načelima i vrijednostima, koje od davnine dijele sve kulture i podržava zajedničko praktično iskustvo. Svi smo mi, u našim različitim ulogama, kao poduzetnici, investitori, davatelji kredita, suradnici, potrošači, i naši interesni savezi u svim zemljama svijeta, zajedno s političkim, državnim, kao i međunarodnim organizacijama i institucijama, nositelji bitne odgovornosti za razvijanje i primjenu takvog globalnog gospodarskog etosa.

  • Page Range: 88-96
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2014
  • Language: Bosnian