Post-Earthquake Mind in the Context of Inclusive Design Approach to Different Individuals: Physical, Social and Psychological Requirements Cover Image

Kapsayıcı Tasarım Bağlamında Deprem Sonrası Zihin Farklı Bireylere Yaklaşım: Fiziksel, Sosyal ve Psikolojik Gereklilikler
Post-Earthquake Mind in the Context of Inclusive Design Approach to Different Individuals: Physical, Social and Psychological Requirements

Author(s): Saadet Aytis
Subject(s): Physical Geopgraphy, Civil Society, Security and defense, Psychology of Self, Behaviorism, Health and medicine and law
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: earthquake zone; rescue units; mental health; Post-Earthquake Mind;
Summary/Abstract: Kapsayıcı tasarım kavramı, mekânsal erişilebilirliğin ötesinde tüm yaşamı içine alan kapsayıcı bir anlayışı ve kapsayıcı bir yaşamı ifade eden geniş anlamları bünyesinde barındırmakta; mekânsal erişilebilirlik, toplumsal erişilebilirlik, zihinsel erişilebilirlik, sosyal erişilebilirlik, dijital varlığa herkes tarafından ulaşım (Johansson vd., 2015: 418), yaşamsal bütünleştirici anlayışlar, toplumsal bütünleşme gibi kavramları kapsayan ve sadece mimari alanı değil, disiplinlerarası birçok alanı kapsayan bir yapıya sahiptir. Yaşamın genel akışı içerisinde olağan sayılan bireylerin zorlanmadan erişebildiği mekanlar, parklar, sokaklar, sosyal ortamlar, araçlar, hizmetler, kurumlar, faaliyetler ve yaşamın içindeki tüm fonksiyonlar bireylerin tamamı için erişilebilir olamamakta; özel gereksinimi olan bireylerin yaşamın her alanında var olmasının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır.

  • Page Range: 355-364
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish