Evaluation of 6 February 2023 Kahramanmaraş Earthquakes in Terms of Infrastructure and Waste Management Cover Image

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Altyapı ve Atık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of 6 February 2023 Kahramanmaraş Earthquakes in Terms of Infrastructure and Waste Management

Author(s): Halil Uzun
Subject(s): Energy and Environmental Studies, Physical Geopgraphy, Civil Society, Environmental and Energy policy, Government/Political systems, Security and defense
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Kahramanmaraş Earthquakes; infrastructure; Disaster Response Plan;
Summary/Abstract: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye ve Adana olmak üzere on ilde ciddi can ve mal kayıplarına neden olan Türkiye saati ile 04.17’de ve 13.24’te Kahramanmaraş Pazarcık ve Kahramanmaraş Elbistan merkezli (sırasıyla Mw 7,8 ve Mw 7,7) iki deprem meydana gelmiştir. Söz konusu depremlerde en kritik konulardan biri ilgili kırıkların Türkiye aktif fay haritası ile birbirini üzerlemeyerek farklı alanlardan geçmesidir (İTÜ, 2023). Yeni bir bilgi olarak ele alınan bu durum depreme dair tüm unsurların da farklı açılardan ele alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır.

  • Page Range: 307-315
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish