Possible Economic and Financial Effects of the 6 February 2023 Kahramanmaraş Centered Earthquake on SMEs in the Region Cover Image

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremin Bölgede Yer Alan Kobiler Üzerindeki Olası Ekonomik ve Finansal Etkileri
Possible Economic and Financial Effects of the 6 February 2023 Kahramanmaraş Centered Earthquake on SMEs in the Region

Author(s): Nevzat Tetik, Ahmet Öner
Subject(s): National Economy, Business Economy / Management, Micro-Economics, Physical Geopgraphy, Socio-Economic Research
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Earthquake and its effects on the economy; SMEs; Turkey; Kahramanmaraş;
Summary/Abstract: Deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşen ülkemiz yaşanan sarsıntılar neticesinde çok büyük insani ve ekonomik kayıplar vermiştir. Depremlerin beraberinde getirdiği ölümler, korku ve panik sosyal yaşamı neredeyse durma noktasına getirmiş ve büyük göçlerin yaşanmasına da zemin hazırlamıştır. Bölgede yer alan bireyler evlerinin yıkılması ya da ağır hasar almış olmasından kaynaklı olarak barınma ihtiyaçlarını karşılamak ya da güvende hissetmek için farklı bölgelere göç etmiştir. Yaşanan bu göç dalgasının bölge adına normal yaşama dönme yönünde orta ve uzun vadede sorunlar oluşturacağı yadsınamaz bir gerçektir.

  • Page Range: 83-91
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish