The Relationship Between Financial Development and Economic Growth: The South Korean Example Cover Image

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Güney Kore Örneği
The Relationship Between Financial Development and Economic Growth: The South Korean Example

Author(s): Ahmet Melik Sahabi, Yunus Emre Karaca, Mustafa Naimoğlu
Subject(s): National Economy, Economic policy, Economic development
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Financial development; economic growth; South Korea;
Summary/Abstract: Tanımsal açıdan bakıldığında finansal gelişme, finansal piyasaların, finansal kurumların ve finansal araçların gelişmişliğini ve büyüklüğünü ifade etmektedir. Finansal gelişme, finansal piyasalarda birbirinden farklı birçok menkul varlığın bulunması ve bunların piyasa katılımcıları tarafından daha fazla kullanılabilir hale gelmesiyle tanımlanır. Diğer bir deyişle, finansal gelişme, finansal piyasaların gelişmişliği ile ilgili bir ifadedir. Ekonomik büyüme ise en basit tanımıyla, bir ekonomide üretim kapasitesinin, üretim miktarının ve bu nedenle milli gelirin artışını ifade eder (Erim ve Türk, 2005).

  • Page Range: 1-18
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish