The Relationship between Green Psychological Climate and Green Behavior Intention Cover Image

Yeşil Psikolojik İklim ve Yeşil Davranış Niyeti İlişkisi
The Relationship between Green Psychological Climate and Green Behavior Intention

Author(s): Ali Erbaşı
Subject(s): Business Economy / Management, Energy and Environmental Studies, Organizational Psychology, Behaviorism, Management and complex organizations, Human Resources in Economy
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: environmentally focused structures; Organizations; behaviors;
Summary/Abstract: İnsanoğlunun çevre üzerindeki tahrip edici etkileri, çevreyi odak noktasına alan tüm çalışmaları önemli hale getirmeye başlamıştır. Bu bağlamda örgütler de çevre odaklı yapılar oluşturmanın adımlarını incelemeye ve uygulamaya başlamışlardır. Örgütlerdeki çalışanların davranışlarını inceleyen örgütsel davranış alan yazını ise, örgüt içindeki çalışanların çevre dostu davranışlar sergilemesine odaklanmıştır. Son yıllarda örgütsel davranış alan yazınında yeşil konsepti üzerine yapılan araştırmaların önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir.

  • Page Range: 1-17
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish