Speculative Bubbles in the Stock Market: Generalized Iterative Right-Tailed ADF (GSADF) Analysis on BIST-100 Cover Image

Hisse Senedi Piyasasında Spekülatif Balonlar: BİST-100 Üzerine Genelleştirilmiş Yinelemeli Sağ-Kuyruk ADF (GSADF) Analizi
Speculative Bubbles in the Stock Market: Generalized Iterative Right-Tailed ADF (GSADF) Analysis on BIST-100

Author(s): Gönül Yüce Akıncı, Demet Eroğlu Sevinç, Fatma Mumcu Küçükçaylı
Subject(s): Economy, Economic policy, Financial Markets
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Speculative bubbles; Economic bubble; Stock Market;
Summary/Abstract: Kuramcıların sıklıkla üzerinde durduğu konuların başında gelen spekülatif balonlar, ekonomik veya finansal bir varlığın değerinde meydana gelen aşırı sapmalar olarak ifade edilebilir. Bu aşırı sapmalar, finansal varlığın öz değerindeki bir yükselişle birlikte artış gösterebilir. Finansal varlığın öz değerinde bir yükseliş olmamasına karşın ortaya çıkacak olan ve piyasa mekanizması ile bağlantılı olmayan bir artış spekülatif davranışlar olarak değerlendirilebilir. Spekülatif davranışlar arz veya talep dengesizliklerinden de oluşabilir. Bu dengesizlikler ortadan kaldırıldığında ise spekülatif balon oluşumu sona erecektir. Söz konusu bu durum hem balonun patlama safhasını gündeme getirmekte hem de ilgili süreci izleyen finansal ya da ekonomik kriz olgusunun yaşanmasına yol açmaktadır.

  • Page Range: 239-254
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2023
  • Language: Turkish