The Reflection of Education Policies Designed in the Digitalized World on the Workforce Cover Image

Dijitalleşen Dünyada Tasarlanan Eğitim Politikalarının İşgücüne Yansıması
The Reflection of Education Policies Designed in the Digitalized World on the Workforce

Author(s): Hayriye B. Nur
Subject(s): State/Government and Education, Human Resources in Economy, ICT Information and Communications Technologies, Sociology of Education, Distance learning / e-learning
Published by: Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
Keywords: Education; workforce; adaptation to digitalized world;
Summary/Abstract: Hangi gelişmişlik düzeyinde olursa olsun tüm ülkelerin en önemli hedefi ekonomik kalkınmayı değişen her çağda sağlayabilmektir. Toplumların refahının sırrı, o toplumu oluşturan bireylerin mutluluğundan geçmektedir. O halde değişimin, gelişimin özünde ve tam da merkezinde insan vardır. İnsan, üretim yapısının olmazsa olmazı ve işgücü piyasalarının şekillendiricisidir. Bireylerin, hızla dijitalleşen günümüz dünyasına uyum sağlamaları, yeni nesil öğrenme metotlarını tatbik etmelerinden geçer elbette ancak bu uyumun kendi kendine sağlanması beklenmemelidir. Bu anlamda fırsat eşitliğini de gözetecek şekilde eğitim politikaları tasarlanmalıdır.

  • Page Range: 275-289
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2022
  • Language: Turkish