Creation of e-learning materials for the Umíme česky.cz portal Cover Image

Tvorba e-learningových materiálů pro portál Umíme česky.cz
Creation of e-learning materials for the Umíme česky.cz portal

Author(s): Jesika Mlčochová
Subject(s): Language studies, Education, Western Slavic Languages, ICT Information and Communications Technologies, Distance learning / e-learning
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Czech spelling; explanation; portal Umíme česky.cz; user;
Summary/Abstract: Příspěvek přibližuje tvorbu e-learningových materiálů pro portál Umíme česky.cz, který vzniká na Masarykově univerzitě. Jedná se o online cvičebnici českého pravopisu, která je založená na principech adaptibilního procvičování. Tvůrci projektu nabízejí pestrou škálu úloh, prostřednictvím kterých si uživatelé mohou procvičit pravopisné jevy. Proces procvičování se autoři projektu rozhodli zefektivnit tím, že se uživatelům v případě špatné odpovědi objeví vysvětlení daného pravopisného jevu. Naším cílem se stala tvorba vysvětlení pravopisných jevů, která by byla vytvořená uživatelům portálu na míru. Jaká vysvětlení jsou pro uživatele nejlepší, jsme zjišťovali prostřednictvím dotazníku, který jsme zadali žákům a studentům na základních a středních školách. Podle výsledků dotazníku jsme vytvořili novou sadu vysvětlení, která byla do systému doplněna.

  • Page Range: 44-49
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2017
  • Language: Czech