ON THE IMPOSSIBILITY OF ESCAPE FROM THE POLITICAL: THE FATE OF SELIMOVIĆ'S CHARACTERS Cover Image

O NEMOGUĆNOSTI BIJEGA OD POLITIČKOG: SUDBINA SELIMOVIĆEVIH LIKOVA
ON THE IMPOSSIBILITY OF ESCAPE FROM THE POLITICAL: THE FATE OF SELIMOVIĆ'S CHARACTERS

Author(s): Maciej Falski
Subject(s): Politics, Studies of Literature, Bosnian Literature, Serbian Literature, Politics and Identity, Sociology of Literature
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Meša Selimović; literature; characters; politics;
Summary/Abstract: Europska se moderna kultura voli pozivati na baštinu antičke Grčke što je, bez sumnje, itekako utemeljeno. Pa ipak, moderna je Europa zaboravila na nešto što bijaše temelj grčke antropologije, antičkog poimanja društvenog svijeta: čovjek je, prema čuvenoj a loše prevođenoj Aristotelovoj definiciji, političko biće, zoon politikon. Upravo tu odrednicu moramo smatrati najvažnijom predodžbom o mjestu čovjeka u društvu što ju je utemeljila antika. Ljudski se kozmos razlikuje od životinjskog zato što se ljudi grupiraju u zajednice u kojima vlada zakon. Odluke se donose na temelju diskusije, razgovora, polemičke razmjene stavova, što je svojstveno ljudima. Odlučivanje o poslovima zajednice, polisa, moramo smatrati politikom u širem smislu – političko je sve što se tiče polisa, upravljanja zajedničkim općim stvarima

  • Page Range: 95-107
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2010
  • Language: Croatian