THE BITTER AND INTELIGENT THOUGT YET CONSTRUCTION OF CONQUERED BEAUTY: TODAY'S VIEW OF MEŠA SELIMOVIĆ'S NOVEL Cover Image

MISAO GORKA I UMNA A USTROJ OD OSVOJENE LJEPOTE: DANAŠNJI POGLED NA ROMAN MEŠE SELIMOVIĆA
THE BITTER AND INTELIGENT THOUGT YET CONSTRUCTION OF CONQUERED BEAUTY: TODAY'S VIEW OF MEŠA SELIMOVIĆ'S NOVEL

Author(s): Hanifa Kapidžić-Osmanagić
Subject(s): Studies of Literature, Bosnian Literature, Serbian Literature, Sociology of Literature
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Meša Selimović; literature; novels; today's view;
Summary/Abstract: Moj doživljaj Derviša i smrti u trenutku kada se pojavio bio je šok i totalna književna fascinacija, koji, stišano, traju i danas. Takav doživljaj sigurno je smetao mom čitalačkom prijemu Tvrđave, koju sam prihvatila sa zadrškom. Nakon kasnijih povremenih susreta sa oba romana, Tvrđavu sam tek danas doživjela kao jednakovrijednu u Selimovićevom djelu: Derviš i smrt i Tvrđava dijelovi su iste kulminacije autorovog životnog i književnog iskustva, teški opis istog nesavršenog čovjekovog svijeta, samo što Tvrđava ocrtava mogućnost individualnog spasa. Značajna umjetnička djela, kao što to odavno znamo, svakako dovršava i zaokružuje njihov konzument, ali u to njegovo specifično sustvaralaštvo ulaze i mijenjaju ga i njegove etape, njegove mijene na fonu vlastitog življenja: jednako kao što, na najširem planu, svaka epoha oblikuje različita tumačenja velikih umjetničkih ostvarenja prošlosti. Mikroplan analogan je evoluciji projiciranja uvijek novih dostignuća, ili potonuća, u svakom slučaju pečatā i novih oblika svijesti o čovjeku i svijetu, o onome što je bilo, pa, u nekoj mjeri, i o onome što dolazi.

  • Page Range: 7-12
  • Page Count: 6
  • Publication Year: 2010
  • Language: Bosnian