Sustainable economic and social development of  euroregions and cross -border areas Cover Image

Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Sustainable economic and social development of euroregions and cross -border areas

Volume XL

Author(s): Ciprian Ionel Alecu, Tudor Dumitru JIJIE, Marilena Doncean
Subject(s): Social Sciences, Economy, Education, Library and Information Science, Agriculture, Financial Markets, Tourism, Socio-Economic Research, Transport / Logistics
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: dezvoltare economico-socială; zone transfrontaliere; problema migranților; piața de transporturi auto
Summary/Abstract: Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere", conferința internațională (ed. 17, 2021, Iași). Materialele conferinței internaționale "Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere", Ed. aXVII, 29 oct. 2021. / coord.: Marinela Rusu, Marilena Doncean, Dumitru Tudor JIJIE. – Iași : Performantica, 2021. Vol. XXXIX. – 198 p. – ISBN 978-606-685-830-4.

  • Print-ISBN-13: 978-606-685-831-1
  • Page Count: 568
  • Publication Year: 2021
  • Language: English, Romanian
CONSOLIDAREA CULTURII ORGANIZAȚIONALE - FACTOR CHEIE ÎN REDIMENSIONAREA SISTEMULUI MANAGERIAL DIN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII

CONSOLIDAREA CULTURII ORGANIZAȚIONALE - FACTOR CHEIE ÎN REDIMENSIONAREA SISTEMULUI MANAGERIAL DIN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII
(STRENGTHENING ORGANIZATIONAL CULTURE - A KEY FACTOR IN SIZING THE MANAGEMENT SYSTEM IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES)

IMPACTUL TURISMULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII REPUBLICII MOLDOVA

IMPACTUL TURISMULUI ASUPRA DEZVOLTĂRII REPUBLICII MOLDOVA
(THE IMPACT OF TOURISM ON THE DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA)

PROMOVAREA DESTINAȚIILOR TURISTICE: IMAGINEA MOLDOVEI PE ARENA INTERNAȚIONALĂ

PROMOVAREA DESTINAȚIILOR TURISTICE: IMAGINEA MOLDOVEI PE ARENA INTERNAȚIONALĂ
(PROMOTION OF TOURIST DESTINATIONS: MOLDOVA'S IMAGE ON THE INTERNATIONAL ARENA)

FACTORI DE SUCCES ÎN GESTIUNEA OPERATIVĂ A COMPANIILOR DIN SFERA ENERGETICĂ

FACTORI DE SUCCES ÎN GESTIUNEA OPERATIVĂ A COMPANIILOR DIN SFERA ENERGETICĂ
(SUCCESS FACTORS IN THE OPERATIONAL MANAGEMENT OF ENERGY COMPANIES)

SPORIREA EFICIENȚEI ORGANIZAȚIONALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MJLOCII DIN MOLDOVA PRIN PRISMA REDIMENSIONĂRII SISTEMULUI MANAGERIAL ÎN CONTEXTUL CRIZEI PANDEMICE

SPORIREA EFICIENȚEI ORGANIZAȚIONALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MJLOCII DIN MOLDOVA PRIN PRISMA REDIMENSIONĂRII SISTEMULUI MANAGERIAL ÎN CONTEXTUL CRIZEI PANDEMICE
(INCREASING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN MOLDOVA VIA TO RESIZE THE MANAGEMENT SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC CRISIS)