Korean Cuisine from the Inside. Rituals, Etiquette and Aesthetics Cover Image
 • Offer for Individuals Only 16.00 €

Kultura koreańska od kuchni. Rytuały, etykieta i estetyka
Korean Cuisine from the Inside. Rituals, Etiquette and Aesthetics

Contributor(s): Romuald Huszcza (Editor), Anna Wojakowska-Kurowska (Editor)
Subject(s): History, Language and Literature Studies, Cultural history, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Philology
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Korean culinary culture; rice; tea; rituals; etiquette; aesthetics
Summary/Abstract: The texts included in the book refer to the earliest history of Korean culinary culture, the symbolism of rice and its ritualization, the role of tea and alcoholic drinks in everyday culture, they also explore feast threads in poetry and historical and contemporary culinary traditions.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4891-1
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4883-6
 • Page Count: 242
 • Publication Year: 2021
 • Language: Polish
Wino w poezji shijo – przykład postawy epikurejskiej i eskapizmu w tradycyjnej literaturze koreańskiej

Wino w poezji shijo – przykład postawy epikurejskiej i eskapizmu w tradycyjnej literaturze koreańskiej
(Shijo and Wine – Epicureanism and Escapism in Korean Traditional Literature)

 • Price: 4.50 €
Zapiski damy Chang Kye-hyang jako źródło poznawcze z dziedziny antropologii kulinarnej siedemnastowiecznej Korei

Zapiski damy Chang Kye-hyang jako źródło poznawcze z dziedziny antropologii kulinarnej siedemnastowiecznej Korei
(Lady Chang Kye-hyang’s Cookbook as a Cognitive Resource in Culinary Anthropology of 17th Century Korea)

 • Price: 4.50 €
Prehistoryczna i wczesnohistoryczna kultura kulinarna południowego wybrzeża koreańskiego – zarys dziejów i propozycja nowej systematyzacji badań

Prehistoryczna i wczesnohistoryczna kultura kulinarna południowego wybrzeża koreańskiego – zarys dziejów i propozycja nowej systematyzacji badań
(A New Systematization of the Korean Southern Coast Culinary Culture in Prehistory and Early History)

 • Price: 4.50 €
Obraz jedzenia i picia w buddyjskiej obyczajowości klasztornej dawnej Korei na podstawie wybranych źródeł piśmienniczych i poetyckich

Obraz jedzenia i picia w buddyjskiej obyczajowości klasztornej dawnej Korei na podstawie wybranych źródeł piśmienniczych i poetyckich
(The Perception of Eating and Drinking in the Buddhist Monastery Customs of Ancient Korea: Based on Selected Literary and Poetic Sources)

 • Price: 4.50 €
Koreańskie tradycje kulinarne w Japonii

Koreańskie tradycje kulinarne w Japonii
(Korean Culinary Traditions in Japan)

 • Price: 4.50 €
Symbolika ryżu w przysłowiach i frazeologizmach koreańskich

Symbolika ryżu w przysłowiach i frazeologizmach koreańskich
(The Symbolism of Rice In Korean Proverbs and Idiomatic Expressions)

 • Price: 4.50 €
Ttŏk – w kuchni i kulturze Korei

Ttŏk – w kuchni i kulturze Korei
(Ttŏk – in Korean Cuisine and Culture)

 • Price: 4.50 €
Alkohol w życiu Koreańczyków

Alkohol w życiu Koreańczyków
(Alcohol In Life of the Koreans)

 • Price: 4.50 €