Research: Enhancing the Strategy of Regional Cooperation in Resolving the Issues of Missing Persons Cover Image

Istraživanje: jačanje strategije regionalne suradnje u rješavanju problema nestalih osoba
Research: Enhancing the Strategy of Regional Cooperation in Resolving the Issues of Missing Persons

Author(s): Maja Dubljević, Edin Ramulić, Višnja Šijačić, Njomza Haxhibeqiri
Contributor(s): Vesna Teršelič (Editor), Maja Dubljević (Editor), Srđan Dvornik (Translator)
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Law and Transitional Justice, International relations/trade, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Wars in Jugoslavia
Published by: Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
Keywords: regional cooperation; strategy; missing persons; legal framework; institutional mechanisms; international institutions; recommendations;
Summary/Abstract: Nestanci osoba uključuju različita kršenja ljudskih prava; kršenje prava na sigurnost i slobodu, dostojanstvo osobe, prava na život, prava na zaštitu od nasilja ali i mnoga druga, te je zato temeljno polazište u rješavanju pitanja zatočenih i nestalih osoba pravo svakog pojedinca na život, nepovredljivost njegove slobode i zabrane zlostavljanja te pravo obitelji da saznaju istinu o sudbini svojih najbližih. Problematika vezana uz pronalaženje nestalih osoba dio je implementacije procesa tranzicijske pravde. Pritom, moramo imati na umu da se u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, tranzicija odvijala, i još se odvija, na dva kolosijeka: 1) tranzicija iz ratnog društva u mirnodopsko društvo, posebno u pogledu standarda pravde i prihvaćanja međunarodnih kriterija za odgovornost u oružanim sukobima; 2) tranzicija iz jednostranačkog društva u pluralističko društvo tzv. zapadne demokracije.

  • E-ISBN-13: 978-953-7872-18-2
  • Print-ISBN-13: 978-953-7872-18-2
  • Page Count: 87
  • Publication Year: 2017
  • Language: English, Croatian