List of Psychosocial Service Providers Cover Image

Popis pružatelja psihosocijalnih usluga
List of Psychosocial Service Providers

Contributor(s): Vesna Teršelič (Editor), Nives Jozić (Editor)
Subject(s): Psychology, Geography, Regional studies, Civil Society, Welfare systems, Health and medicine and law, Welfare services
Published by: Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću
Keywords: Croatia; psychosocial service; providers; civil society; state institutions; list; 2014;
Summary/Abstract: Popis pružatelja psihosocijalnih usluga je nastao sa ciljem informiranja civilnih žrtava rata o dostupnosti organizacija i ustanova koje nude psihosocijalnu pomoć i rehabilitacijske tretmane na području Republike Hrvatske. On je produkt sastanaka i suradnje sa različitim organizacijama i institucijama koje u svojem djelovanju pružaju psihosocijalnu podršku. Spomenuti sastanci sa pružateljima su održani u Vukovaru, Sisku, Zadru i Dubrovniku dok je trening za određeni broj pružatelja bio održan u Osijeku. Popis čine organizacije civilnog društva i državne institucije na području svih županija. Popis sadrži nama dostupne podatke, nije potpun te je podložan promjenama i nadopunama.

  • E-ISBN-13: 978-953-7872-14-4
  • Print-ISBN-13: 978-953-7872-14-4
  • Page Count: 61
  • Publication Year: 2014
  • Language: Croatian