The Alternative Report on the Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities for the period 2015 — 2019 Cover Image

Alternativni izvještaj o primjeni Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015 — 2019.
The Alternative Report on the Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities for the period 2015 — 2019

Author(s): Ljubomir Mikić
Contributor(s): Saša Milošević (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Governance, Sociology, Inter-Ethnic Relations, Ethnic Minorities Studies, Sociology of Politics, Identity of Collectives
ISSN: 1849-7314
Published by: Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj
Keywords: Serb National Council; alternative report; Framework Convention for the Protection of National Minorities; Croatia; Serbs in Croatian society;
Summary/Abstract: Alternativni izvještaj izradilo je Srpsko nacionalno vijeće (SNV). Izvještaj obuhvaća razdoblje od 2015. do 2019. i njime se želi dati doprinos razmatanju primjene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (OKZNM) u Republici Hrvatskoj (RH) u okviru 5. kruga praćenja. Ovim izvještajem SNV nastavlja praksu izrade alternativnih izvještaja o primjeni OKZNM-a u Republici Hrvatskoj (RH), koja je započela u prethodnom (četvrtom) krugu praćenja, izradom alternativnog izvještaja SNV-a o primjeni OKZNM-a za razdoblje od 2009 do 2014. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-953-7442-49-1
  • Page Count: 101
  • Publication Year: 2020
  • Language: English, Croatian