“Slavonia, three times you burned…” District Podravska Slatina in the Second World War 1941–1945 Cover Image

“Slavonijo, triput si gorila...” Kotar Podravska Slatina u Drugom svetskom ratu 1941–1945.
“Slavonia, three times you burned…” District Podravska Slatina in the Second World War 1941–1945

Author(s): Milan Radanović
Contributor(s): Saša Milošević (Editor)
Subject(s): History, Social Sciences, Sociology, Local History / Microhistory, Social history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, Demography and human biology, WW II and following years (1940 - 1949), Fascism, Nazism and WW II, Identity of Collectives
Published by: Srpsko narodno vijeće, Arhiv Srba u Hrvatskoj
Keywords: Slavonia; district Podravska Slatina; Brđanska; The Second World War; 1941-1945; ethnic groups; Serbs; Croats;
Summary/Abstract: Knjiga koja je pred čitaocima obuhvata istoriju slatinske Podravine i Brđanske tokom Drugog svetskog rata. Reč je o teritoriji koje je uoči i tokom rata obuhvatalo područje kotara Podravska Slatina, a nakon rata područje istoimene općine. Granice predratnog i ratnog kotara Podravska Slatina i posleratne općine Podravska Slatina nisu u potpunosti podudarne. Kotar je obuhvatao i pojedina sela koja su nakon rata postala deo općine Orahovica, a pre rata su bila deo seoskih općina Slatinski Drenovac i Nova Bukovica u sastavu kotara Podravska Slatina (Slatinski Drenovac, Prekoračani, Pušina, Krasković, Humljani, Krajna, Četekovac, Čojlug, Mikleuš). S druge strane, nakon rata u sastav općine Podravska Slatina uvršteno je područje nekadašnje seoske općine Čađavica koja je pre rata bila u sastavu kotara Donji Miholjac (Čađavica, Čađavički Lug, Ilmin Dvor). Sva ostala naselja, njih oko 60, koja su pre i tokom rata bila u sastavu kotara, nakon rata našla su se u sastavu općine Podravska Slatina. Knjiga obuhvata događaje koji su se odigrali od 1941. do 1945. na širem području slatinske Podravine i Brđanske, uključujući ne samo delove kotara Podravska Slatina kasnije pripojene općini Orahovica i delove kotara Donji Miholjac kasnije pripojene općini Podravska Slatina, već i rubna područja kotara Virovitica, Daruvar, Našice, Donji Miholjac i Slavonska Požega koja se naslanjaju na slatinsko-voćinski kraj. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-953-7442-39-2
  • Page Count: 616
  • Publication Year: 2019
  • Language: Serbian