Literary Images of Culture. A Glottodidactics Perspective Cover Image
 • Offer for Individuals Only 15.00 €

Literackie obrazy kultury. Perspektywa glottodydaktyczna
Literary Images of Culture. A Glottodidactics Perspective

Contributor(s): Justyna Zych (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature, Philology
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Polish literature; Polish culture; Polish as a foreign language; glottodidactics; teaching foreigners
Summary/Abstract: The texts included in the volume are concerned with using literary works which contain important cultural content in teaching Polish as a foreign language. The book is a small anthology of texts portraying Polish culture as well as valuable lesson scripts.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4659-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4651-1
 • Page Count: 190
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Nauczanie kultury i pragnienie opowieści

Nauczanie kultury i pragnienie opowieści
(Teaching Culture and Longing for a Story)

 • Price: 4.50 €
Zdarzenie lektury, czyli „możesz nie”… O roli nauczyciela, kryteriach doboru tekstu oraz modelach czytelniczych na zajęciach z języka polskiego jako obcego z wykorzystaniem literatury

Zdarzenie lektury, czyli „możesz nie”… O roli nauczyciela, kryteriach doboru tekstu oraz modelach czytelniczych na zajęciach z języka polskiego jako obcego z wykorzystaniem literatury
(The Happening of Reading or “You May Not To”. On Teacher’s Role, Criteria of Choosing Texts, and Reader’s Models during Polish as a Foreign Language Class with the Use of Literature)

 • Price: 4.50 €
Poezja kultury – kultura (w) poezji. Literackie i kulturowe aspekty nauczania języka polskiego jako obcego

Poezja kultury – kultura (w) poezji. Literackie i kulturowe aspekty nauczania języka polskiego jako obcego
(Poetry of Culture – Culture in Poetry. Literary, and Cultural Aspects of Teaching Polish as a Foreign Language)

 • Price: 4.50 €
Najnowsze polskie powieści jako źródło wiedzy o życiu codziennym współczesnych Polaków

Najnowsze polskie powieści jako źródło wiedzy o życiu codziennym współczesnych Polaków
(The Most Recent Polish Novels as a Source of Knowledge about Everyday Life of Contemporary Poles)

 • Price: 4.50 €
Chmurdalia Joanny Bator na zajęciach z języka polskiego jako obcego, czyli wstyd, tabu i literatura

Chmurdalia Joanny Bator na zajęciach z języka polskiego jako obcego, czyli wstyd, tabu i literatura
(Joanna Bator’s “Chmurdalia” in a Polish as a Foreign Language Class or Shame, Taboo, and Literature)

 • Price: 4.50 €
Tradycja bliska czy już daleka? Wita Szostaka uwikłanie w obrzędowość (Chochoły)

Tradycja bliska czy już daleka? Wita Szostaka uwikłanie w obrzędowość (Chochoły)
(Tradition – Close or Already Distant? Wit Szostak’s Entanglement with Ceremonial)

 • Price: 4.50 €
Reportaż jako narzędzie w przekazie wiedzy o kulturze polskiej

Reportaż jako narzędzie w przekazie wiedzy o kulturze polskiej
(Reportage Genre as a Tool of Transmitting Knowledge about Polish Culture)

 • Price: 4.50 €
Herod-baba J.I. Kraszewskiego – kobiecość w wersji polskiej i obcej, czyli czytanie po polsku ze stereotypami narodowościowymi i historycznie umotywowanymi w tle

Herod-baba J.I. Kraszewskiego – kobiecość w wersji polskiej i obcej, czyli czytanie po polsku ze stereotypami narodowościowymi i historycznie umotywowanymi w tle
(“Herod-baba” by J.I. Kraszewski – Polish and Foreign Versions of Femininity. Reading in Polish with Historically Motivated National Stereotypes in the Background)

 • Price: 4.50 €
„Meteorologia wspomnień” rodzinnych Jeremiego Przybory, czyli genealogia dla zaawansowanych

„Meteorologia wspomnień” rodzinnych Jeremiego Przybory, czyli genealogia dla zaawansowanych
(“The Meteorology of Family Memories” by Jeremi Przybora or Genealogy for Advanced)

 • Price: 4.50 €
Inspiracje poezją konkretną na zajęciach z języka polskiego jako obcego

Inspiracje poezją konkretną na zajęciach z języka polskiego jako obcego
(Inspiration with Concrete Poetry on Polish as a Foreign Language Class)

 • Price: 4.50 €