In the circle of children’sand teenagers’ reading culture Cover Image

W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży
In the circle of children’sand teenagers’ reading culture

Contributor(s): Mariola Antczak (Editor), Agata Walczak-Niewiadomska (Editor)
Subject(s): Library and Information Science
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: electronic book;e-book;reading;digitization of libraries

  • E-ISBN-13: 978-83-7969-811-0
  • Print-ISBN-13: 978-83-7969-810-3
  • Page Count: 217
  • Publication Year: 2015
  • Language: Polish
Będę pisać o książkach… – książkowa blogosfera i jej młodzi twórcy

Będę pisać o książkach… – książkowa blogosfera i jej młodzi twórcy
(I will write about books... – book blogosphere and its young creators)

eBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych technologii

eBook 2.0. Książka w rzeczywistości sieci drugiej generacji i mobilnych technologii
(eBook 2.0. Book in the reality of Web 2.0 and mobile technologies)

Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna – od gamebooków do książek rzeczywistości rozszerzonej

Inne czytanie i dziecięca literatura (roz)grywalna – od gamebooków do książek rzeczywistości rozszerzonej
(Reading in the other way. Playable literature for children – from gamebooks to AR books)

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czy Kawiarenka Internetowa w szkole?

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czy Kawiarenka Internetowa w szkole?
(ICIM or Internet Cafe in school library?)

Prasa dla młodzieży w Polsce po 1989 roku: zarys problematyki

Prasa dla młodzieży w Polsce po 1989 roku: zarys problematyki
(Press for youth in Poland after 1989: outline of the topic)

Zmiany w języku czasopism dla dzieci i młodzieży jako jeden z czynników wpływających na poziom czytelnictwa prasy skierowanej do młodych odbiorców (na przykładzie „My Little Pony”i „MLP. Equestria Girls”)

Zmiany w języku czasopism dla dzieci i młodzieży jako jeden z czynników wpływających na poziom czytelnictwa prasy skierowanej do młodych odbiorców (na przykładzie „My Little Pony”i „MLP. Equestria Girls”)
(Changes in language of magazines for children and youth as one of the factors affecting the level of newspaper readership aimed at a young audience (for example “My Little Pony” and “MLP. Equestria Girls”))

Centrum Literatury Dziecięcej – aby służyć tym, którzy służą dzieciom

Centrum Literatury Dziecięcej – aby służyć tym, którzy służą dzieciom
(Children’s Literature Center – to serve people who serve the children)

„Ładne Halo” – łódzkie wydawnictwo niespodzianek

„Ładne Halo” – łódzkie wydawnictwo niespodzianek
(“Ładne Halo” – the Łódź’s publishing house of surprises)

Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów niesłyszących

Rola biblioteki szkolnej w rozwijaniu kompetencji czytelniczych uczniów niesłyszących
(The role of school library in developing reading competencies of deaf students)

Panorama czytelnictwa młodzieży francuskiej w epoce cyfrowej

Panorama czytelnictwa młodzieży francuskiej w epoce cyfrowej
(Panorama of youth readership in France in the digital age)

Bulgarian good practices for reading competence

Bulgarian good practices for reading competence
(Bulgarian good practices for reading competence)