Vocational education Cover Image

Wykształcenie zawodowe
Vocational education

Contributor(s): Elżbieta Drogosz-Zabłocka (Editor), Urszula Sztanderska (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: rynek pracy; losy absolwentów; kształcenie zawodowe; organizacja pracy szkoły; opłacalność kształcenia
Summary/Abstract: W publikacji zostały omówione różne aspekty kształcenia zawodowego w Polsce: jego miejsce w systemie edukacji i na rynku pracy, wyniki badań efektów kształcenia zawodowego, konieczne zmiany strukturalne i finansowe zwiększające skuteczność kształcenia. Czytelnicy dowiedzą się również, w jaki sposób programy mobilności edukacyjnej mogą wpływać na jakość oferty i atrakcyjność kształcenia zawodowego.

  • Page Count: 307
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish