Creativity in the education system Cover Image

Kreatywność w systemie edukacji
Creativity in the education system

Contributor(s): Jan Fazlagić (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: edukacja; kreatywność; kompetencje; rynek pracy; program nauczania
Summary/Abstract: W publikacji przedstawiono problematykę kreatywności z perspektyw: osoby uczącej się, zarządzającej placówką edukacyjną oraz systemu edukacji i rynku pracy. Otwiera ją omówienie fundamentalnych zagadnień w zakresie kreatywności: jako cechy powszechnej oraz jako cechy oczekiwanej od wszystkich. Przedstawione zostały metody organizowania życia szkoły sprzyjające rozwijaniu kreatywności u uczniów oraz rekomendacje dotyczące innowacyjnych programów nauczania i scenariuszy lekcji, które odpowiadają na potrzeby wynikające z rozwoju gospodarczego.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65591-87-6
  • Page Count: 257
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish