Inclusive education in kindergarten and school Cover Image

Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole
Inclusive education in kindergarten and school

Contributor(s): IWONA CHRZANOWSKA (Editor), Grzegorz Szumski (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: edukacja włączająca; nauczyciele; ocenianie kształtujące; specjalne potrzeby edukacyjne; uczeń zdolny
Summary/Abstract: Książka jest poświęcona edukacji włączającej, czyli wiodącemu paradygmatowi pedagogiki specjalnej. W pierwszej części zostały omówione aktualne wyniki badań na temat kluczowych aspektów edukacji włączającej z uwzględnieniem perspektyw uczniów, nauczycieli i rodziców. W części drugiej przeanalizowano model włączających szkoły i przedszkola pod względem rozwiązań finansowych, organizacyjnych i pedagogicznych. W trzeciej części zaprezentowano rozwiązania służące zaspokajaniu potrzeb uczniów wybitnie zdolnych, a także migrantów w placówkach edukacyjnych.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65591-83-8
  • Page Count: 338
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish