Education - relationships - play. The multi-faceted nature of the Internet in terms of the safety of children and youth safety Cover Image

Edukacja – relacja – zabawa. Wieloaspektowość internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
Education - relationships - play. The multi-faceted nature of the Internet in terms of the safety of children and youth safety

Contributor(s): Agnieszka Wrońska (Editor), Rafał Lew-Starowicz (Editor), ANNA RYWCZYŃSKA (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: edukacja; edukacja medialna; internet; socjalizacja; cyberbezpieczeństwo
Summary/Abstract: Publikacja prezentuje wyniki badań internetu w kontekście korzystania przez dzieci i młodzież z nowych mediów. Ich wyniki umożliwiają przewidywanie trendów, szans i zagrożeń, które mogą w najbliższym czasie stać się częścią aktywności online. Przeanalizowano także potencjał sieci jako obszaru socjalizacji, uczenia się, zarządzania prywatnością czy budowania cyfrowego obywatelstwa młodych ludzi. Celem publikacji jest pomoc w lepszym zrozumieniu wirtualnego świata, który w coraz większym stopniu wkracza w codzienne życie, a także omówienie wybranych aspektów tej dynamicznie zmieniającej się przestrzeni.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65591-77-7
  • Page Count: 357
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish