Teacher leadership Cover Image

Przywództwo nauczycieli
Teacher leadership

Contributor(s): Joanna Madalińska-Michalak (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: nauczyciele; praktyka zawodowa; kompetencje przywódcy; przywództwo edukacyjne; klimat szkoły
Summary/Abstract: Przedstawione w publikacji wyniki rozważań teoretycznych i badań empirycznych dotyczących zjawisk oraz procesów składających się na przywództwo edukacyjne nauczycieli oraz jego uwarunkowania, odsłaniają złożoność tego zagadnienia. Omówiono możliwości, jakie stoją przed tą grupą zawodową oraz wyzwania wynikające ze zmian zachodzących w rozwijającym się świecie. Zwrócono uwagę na role, jakie odgrywają nauczyciele w grupach wewnątrzszkolnych w zakresie określonym przez prawo i oczekiwania otoczenia szkoły. W ostatniej części przedstawiono doświadczenia związane z przywództwem nauczycieli w wybranych krajach.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65591-43-2
  • Page Count: 451
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish