Teacher education policy and practice Cover Image

Teacher education policy and practice
Teacher education policy and practice

International perspective and inspiration

Contributor(s): Michelle Attard Tonna (Editor), Joanna Madalińska-Michalak (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: multicultural education; teachers; teacher competences; professional development of teachers; education policy
Summary/Abstract: Zbiór tekstów europejskich pedagogów na temat modeli współpracy w dziedzinie polityk doskonalenia zawodowego nauczycieli. W publikacji poruszono następujące tematy: teoria i praktyka kształcenia nauczycieli w Europie i na świecie, początkowa edukacja nauczycieli, edukacja w środowisku wielokulturowym, przygotowanie do zawodu …read moreCollection of texts by European educators on cooperation models in the field of in-service teacher education policies. The publication covers the following topics: theory and practice of teacher education in Europe and around the world, initial teacher education, education in a multicultural environment, university-level training for teaching and learning professional communities in selected European countries.

  • Print-ISBN-13: 978-9949-29-023-9
  • Page Count: 438
  • Publication Year: 2018
  • Language: English