Psycho-social and environmental contexts of health and disease Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby
Psycho-social and environmental contexts of health and disease

Author(s): Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz
Subject(s): Social Sciences, Education, Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Summary/Abstract: Issues of health and disease have long ago crossed the boundaries of medicine and become the object of pedagogical, psychological, sociological and anthropological analyses. The following monograph, a multi-authored work with interdisciplinary implications, adopts primarily a pedagogical perspective and is divided into two essential parts. Part one relates to the psycho-social contexts of health and disease, presenting them from a subjective perspective and focusing on the individual. Part two contains references to a slightly more objectified aspect of health and disease and their cultural and structural contexts. The matters discussed in all of the articles are mutually complementary and show a complicated mosaic of issues concerning health and disease from many different, often multi-aspectual, points of view. Therefore, this publication is aimed at a wide audience of educationalists, teachers, sociologists, doctors and students of these disciplines.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-827-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-826-2
 • Page Count: 224
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
Zdrowie psychospołeczne kobiet po mastektomii

Zdrowie psychospołeczne kobiet po mastektomii
(Psychosocial health of women after mastectomy)

 • Price: 4.50 €
Ograniczenia w funkcjonowaniu fizycznym, psychicznym i społecznym osób chorujących na cukrzycę typu 2

Ograniczenia w funkcjonowaniu fizycznym, psychicznym i społecznym osób chorujących na cukrzycę typu 2
(Impediments to physical, mental, and social functioning of persons with type 2 diabetes)

 • Price: 4.50 €
Postawy oraz orientacje poznawcze kobiet po otrzymaniu nieprawidłowego wyniku przesiewowego badania cytologicznego

Postawy oraz orientacje poznawcze kobiet po otrzymaniu nieprawidłowego wyniku przesiewowego badania cytologicznego
(Attitudes and cognitive orientations of women after receiving an abnormal cervical screening test result)

 • Price: 4.50 €
Socjokulturowe determinanty wizerunku ciała a gotowość do podejmowania ryzykownych zachowań w celu poprawienia wyglądu

Socjokulturowe determinanty wizerunku ciała a gotowość do podejmowania ryzykownych zachowań w celu poprawienia wyglądu
(Socio-cultural determinants of body image and readiness to undertake risk behaviours in order to improve one’s image)

 • Price: 4.50 €
Wybrane aspekty funkcjonowania współczesnego człowieka w odniesieniu do zdrowia i choroby

Wybrane aspekty funkcjonowania współczesnego człowieka w odniesieniu do zdrowia i choroby
(Selected aspects of the contemporary person’s functioning in relation to health and sickness)

 • Price: 4.50 €
Kultura masowa jako wyznacznik stylu życia i psychospołecznego funkcjonowania człowieka (konteksty zdrowotne i pedagogiczne)

Kultura masowa jako wyznacznik stylu życia i psychospołecznego funkcjonowania człowieka (konteksty zdrowotne i pedagogiczne)
(Mass culture as a determinant of life style and psycho-social functioning of a human being (health and pedagogical contexts))

 • Price: 4.50 €
Świat wirtualny jako przestrzeń życia współczesnego człowieka. Implikacje dla stanu zdrowia

Świat wirtualny jako przestrzeń życia współczesnego człowieka. Implikacje dla stanu zdrowia
(Virtual world as a space of the contemporary person’s life. Health implications)

 • Price: 4.50 €
Mama-komputer i tata-telewizor jako potencjalne źródła zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym i społecznym dzieci

Mama-komputer i tata-telewizor jako potencjalne źródła zaburzeń w funkcjonowaniu somatycznym i społecznym dzieci
(A Mommy-PC and a Daddy-TV as potential sources of disturbances in somatic and social functioning of children)

 • Price: 4.50 €
Dolegliwości zdrowotne muzyków zawodowych — świadomość i doświadczenia uczniów szkoły muzycznej. Sprawozdanie z badań

Dolegliwości zdrowotne muzyków zawodowych — świadomość i doświadczenia uczniów szkoły muzycznej. Sprawozdanie z badań
(Health problems in professional musicians – the awareness and experience of music school students. A research report)

 • Price: 4.50 €
Wspieranie potencjału zdrowotnego osób z upośledzeniem umysłowym w organizacji Brothers of Charity Services w Wielkiej Brytanii

Wspieranie potencjału zdrowotnego osób z upośledzeniem umysłowym w organizacji Brothers of Charity Services w Wielkiej Brytanii
(Supporting health potential of persons with mental disability in the Brothers of Charity Services organization in Great Britain)

 • Price: 4.50 €
Organizowanie społeczności lokalnej i aktywizacja jej potencjału dla potrzeb promocji zdrowia

Organizowanie społeczności lokalnej i aktywizacja jej potencjału dla potrzeb promocji zdrowia
(Organizing local community and activating its potential in order to promote health)

 • Price: 4.50 €