The state of research on the multicultural heritage of the former Polish-Lithuanian Commonwealth Cover Image

Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej
The state of research on the multicultural heritage of the former Polish-Lithuanian Commonwealth

Volume 9

Contributor(s): Wojciech Walczak (Editor), Karol Łopatecki (Editor)
Subject(s): History, Cultural history, Social history
Published by: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

  • Print-ISBN-13: 978-83-64103-18-6
  • Page Count: 438
  • Publication Year: 2017
  • Language: English, Polish
TECHNIKA I TECHNOLOGIA XVIII-WIECZNEGO PORTRETU STAROPOLSKIEGO NA PRZYKŁADZIE IMAGINACYJNEGO PORTRETU LEONA TYSZKIEWICZA, KASZTELANA LUBELSKIEGO, Z KOLEKCJI RODOWEJ Z ŁOHOJSKA ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE

TECHNIKA I TECHNOLOGIA XVIII-WIECZNEGO PORTRETU STAROPOLSKIEGO NA PRZYKŁADZIE IMAGINACYJNEGO PORTRETU LEONA TYSZKIEWICZA, KASZTELANA LUBELSKIEGO, Z KOLEKCJI RODOWEJ Z ŁOHOJSKA ZE ZBIORÓW MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE
(Techniques and Technologies of 18th-Century Old Polish Portraits Illustrated with the Example of Imaginary Portrait of Leo Tyszkiewicz the Castellan of Lublin from the Lohoysk Family Collection Kept in the National Museum in Warsaw)

ODKSZTAŁCONE W FORMIE PŁASKORZEŹBY PORTRETY TYSZKIEWICZÓW Z ŁOHOJSKA. WERYFIKACJA BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH PRZEZ ODKRYCIA KONSERWATORSKIE

ODKSZTAŁCONE W FORMIE PŁASKORZEŹBY PORTRETY TYSZKIEWICZÓW Z ŁOHOJSKA. WERYFIKACJA BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH PRZEZ ODKRYCIA KONSERWATORSKIE
(Relief Portraits of Tyszkiewicz Family from Lahoysk. Verification of Physical‑Chemical Tests’ Results by Conservators’ Discoveries)

Problematyka deformacji portretów z kolekcji Tyszkiewiczów z Łohojska jako przyczynek do badań nad malarstwem staropolskim z końca XVIII wieku

Problematyka deformacji portretów z kolekcji Tyszkiewiczów z Łohojska jako przyczynek do badań nad malarstwem staropolskim z końca XVIII wieku
(The Problem of Deformation of Portraits from the Collection of Lohoysk Tyszkiewicz Family as a Contribution to the Study of Old Polish Painting of the Late 18th Century)

Mierzyć znaczy badać. Pomiar nietypowych deformacji obrazu z kolekcji rodowej Tyszkiewiczów za pomocą prototypowego skanera laserowego 3D

Mierzyć znaczy badać. Pomiar nietypowych deformacji obrazu z kolekcji rodowej Tyszkiewiczów za pomocą prototypowego skanera laserowego 3D
(To Measure is to Study. Measurements of Atypical Deformations of a Painting from the Tyszkiewicz Family Collection Using a Prototype 3D Laser Scanner)

WSTĘPNE ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI KONSERWATORSKIEJ I HISTORYCZNEJ KAMIENNEGO TRYPTYKU Z 1470 R. PIERWOTNIE WMUROWANEGO W ŚCIANĘ KATEDRY ZAŚNIĘCIA BOGURODZICY – SOBORU USPIEŃSKIEGO (OBECNIE W WIELKĄ DZWONNICĘ) ŁAWRY PECZERSKIEJ W KIJOWIE, UKRAINA

WSTĘPNE ROZPOZNANIE PROBLEMATYKI KONSERWATORSKIEJ I HISTORYCZNEJ KAMIENNEGO TRYPTYKU Z 1470 R. PIERWOTNIE WMUROWANEGO W ŚCIANĘ KATEDRY ZAŚNIĘCIA BOGURODZICY – SOBORU USPIEŃSKIEGO (OBECNIE W WIELKĄ DZWONNICĘ) ŁAWRY PECZERSKIEJ W KIJOWIE, UKRAINA
(Initial Diagnosis of Conservation and Historical Issues Concerning the Stone Triptych of 1470, Originally Fixed in a Wall of the Cathedral Dedicated to the Dormition of the Virgin Mary (Uspenski Cathedral), and Currently in the Great Lavra Belltower)

Prace konserwatorskie przy wyposażeniu kościoła rzymskokatolickiego pw. św. św. Piotra i Pawła w Tbilisi, Gruzja

Prace konserwatorskie przy wyposażeniu kościoła rzymskokatolickiego pw. św. św. Piotra i Pawła w Tbilisi, Gruzja
(Conservation of the Equipment of a Roman Catholic Church of Saints Peter and Paul in Tbilisi, Georgia)

RELIKTY GALERII RODOWYCH POLSKICH W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE

RELIKTY GALERII RODOWYCH POLSKICH W ZBIORACH MUZEUM NARODOWEGO W WARSZAWIE
(The Rest of Polish Portrait Family Collections in the National Museum in Warsaw)

Stan badań nad oceną wiarygodności grafik autorstwa Erika Dahlbergha

Stan badań nad oceną wiarygodności grafik autorstwa Erika Dahlbergha
(The State of Research on the Evaluation of Reliability of Prints by Erik Dahlbergh)

CHRZEŚCIJAŃSKIE IDEOGRAMY W CERKWIACH ZACHODNIEJ UKRAINY: RÓŻNORODNOŚĆ ORAZ PLASTYKA DZIEŁ SNYCERSTWA

CHRZEŚCIJAŃSKIE IDEOGRAMY W CERKWIACH ZACHODNIEJ UKRAINY: RÓŻNORODNOŚĆ ORAZ PLASTYKA DZIEŁ SNYCERSTWA
(Christian Ideograms in Churches of Western Ukraine: the Repertoire and Plasticity of Items of Wooden Carvings)

POLSKA GRUPA KAPITOL W RZYMIE MUSSOLINIEGO

POLSKA GRUPA KAPITOL W RZYMIE MUSSOLINIEGO
(Polish Association of Artists – “The Capitol” in Rome During the Reign of Mussolini)

Our Lady of Victory of Jelgava

Our Lady of Victory of Jelgava
(Our Lady of Victory of Jelgava)

The plaques with portraits of famous people by Kazimierz Chodziński (1861–1921) on the background of the collection from the Coins Cabinet of the National Museum in Warsaw

The plaques with portraits of famous people by Kazimierz Chodziński (1861–1921) on the background of the collection from the Coins Cabinet of the National Museum in Warsaw
(The PLAQUES with PORTRAITS of FAMOUS PEOPLE by KAZIMIERZ CHODZIŃSKI (1861–1921) on the BACKGROUND of the COLLECTION from the COINS CABINET of the NATIONAL)

ZWIĄZEK ARTYSTÓW ZACHODNIEJ BIAŁORUSI W BIAŁYMSTOKU

ZWIĄZEK ARTYSTÓW ZACHODNIEJ BIAŁORUSI W BIAŁYMSTOKU
(Association of West Belarusian Artists in Białystok)

Lwowska kolekcja szkiców teatralnych Andrzeja Pronaszki - problem atrybucji

Lwowska kolekcja szkiców teatralnych Andrzeja Pronaszki - problem atrybucji
(Lviv Collection of Theatre Sketches by Andrzej Pronaszko: the Problem of Attribution)

ZAPOMNIANE MALARSKIE POLONIKA W ZBIORACH MUZEÓW UKRAINY

ZAPOMNIANE MALARSKIE POLONIKA W ZBIORACH MUZEÓW UKRAINY
(Forgotten Painted Polonica in the Collections of Ukrainian Museums)

GRODZIEŃSKA RZEŹBA JEZUSA NAZAREŃSKIEGO

GRODZIEŃSKA RZEŹBA JEZUSA NAZAREŃSKIEGO
(The Sculpture of Jesus the Nazarene in Grodno)

STOLARZE ŁACHEWSCY I CZUCZEWICCY

STOLARZE ŁACHEWSCY I CZUCZEWICCY
(Carpenters from Łachwa and Czuczewice)