Literature and Borders. Sketches on the literature of the 20th and 21st centuries. Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XXI wieku.
Literature and Borders. Sketches on the literature of the 20th and 21st centuries.

Contributor(s): Barbara Gutkowska (Editor), Katarzyna Gutkowska-Ociepa (Editor), Agnieszka Nęcka (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Summary/Abstract: Tom Literatura i granice. Szkice o literaturze XX i XX wieku składa się z 12 artykułów poświęconych w większości granicom przedstawionym w literaturze, a jeśli wychodzą poza świat tekstu, to przede wszystkim poruszają zagadnienia podmiotowości i relacji autora do dzieła oraz jego samoświadomości. Zbiór stanowi więc klasyczną pozycję literaturoznawczą, z wyraźnym profilem historycznoliterackim i obejmuje analizy i interpretacje różnorodnych formalnie tekstów tak odmiennych autorów, jak m.in. Czechowicz, Witkacy, Dąbrowska Mrożek, Pustkowiak, Ligocka czy Iwasiów. Każdy interesujący się literaturą, antropologią czy historią czytelnik znajdzie tutaj próby udzielenia odpowiedzi na pytanie o granice literackości i tożsamości, rozmaitych (obyczajowych, językowych, emocjonalnych, narodowych) norm i ich przekroczeń. Wszystkie zaś ukazują ważną prawidłowość: że istnienie lub wyznaczenie jednej granicy nieuchronnie pociąga za sobą tworzenie się, narastanie, przeplatanie innych granic. I odwrotnie – przekroczenie jednej z niech całą mocą uwydatnia istnienie kolejnych, których konfiguracja się zmienia, ale które istnieć nigdy nie przestają.

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3142-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3141-6
 • Page Count: 284
 • Publication Year: 2017
 • Language: Polish
Między awangardyzmem a egzystencją. O obrazie wojny w wierszu Józefa Czechowicza daleko

Między awangardyzmem a egzystencją. O obrazie wojny w wierszu Józefa Czechowicza daleko
(Between avant-gardism and existence. On the image of war in the poem daleko by Józef Czechowicz)

 • Price: 4.50 €
Granice przeszłości, granice przyszłości. O sytuacjach bez wyjścia na przykładzie reportażu Aleksandry Łojek „Belfast. 99 ścian pokoju”

Granice przeszłości, granice przyszłości. O sytuacjach bez wyjścia na przykładzie reportażu Aleksandry Łojek „Belfast. 99 ścian pokoju”
(Boundaries of the past. On dead-end situations on the example of the reportage by Aleksandra Łojek „Belfast. 99 ścian pokoju”)

 • Price: 4.50 €
Ponad granicami. O korespondencji Sławomira Mrożka z Gunnarem Brandellem

Ponad granicami. O korespondencji Sławomira Mrożka z Gunnarem Brandellem
(Beyond borders. On the correspondence between Sławomir Mrożek and Gunnar Brandell)

 • Price: 4.50 €
Między sztuką a życiem. O ideologii dandyzmu w 622 upadkach Bunga, czyli Demonicznej kobiecie Stanisława Ignacego Witkiewicza

Między sztuką a życiem. O ideologii dandyzmu w 622 upadkach Bunga, czyli Demonicznej kobiecie Stanisława Ignacego Witkiewicza
(Between life and art. On the ideology of dandyism inThe 622 Downfalls of Bungo; or: The Demonic Woman by Stanisław Ignacy Witkiewicz)

 • Price: 4.50 €
Pisanie bez granic. O krytyce literackiej w międzywojennych dziennikach Marii Dąbrowskiej

Pisanie bez granic. O krytyce literackiej w międzywojennych dziennikach Marii Dąbrowskiej
(Writing without borders. On literary criticism in interwar journals of Maria Dąbrowska)

 • Price: 4.50 €
Poza granicami słowa. O przestrzeni języka jako metafizycznej przestrzeni mitu miasta w Snach i kamieniach Magdaleny Tulli

Poza granicami słowa. O przestrzeni języka jako metafizycznej przestrzeni mitu miasta w Snach i kamieniach Magdaleny Tulli
(Beyond the boundaries of words. Language space as a metaphysical space of the myth of the city in Sny i kamienie by Magdalena Tulli)

 • Price: 4.50 €
Przekroczyć granicę getta. O Dziewczynce w czerwonym płaszczyku, Tylko ja sama i Dobrym dziecku Romy Ligockiej

Przekroczyć granicę getta. O Dziewczynce w czerwonym płaszczyku, Tylko ja sama i Dobrym dziecku Romy Ligockiej
(To cross the border of ghetto. On Dziewczynka w czerwonym płaszczyku (The Girl in the Red Coat), Tylko ja sama and Dobre dziecko by Roma Ligocka)

 • Price: 4.50 €
„Życie to nie są jakieś tam frywolitki”. O Jolancie Sylwii Chutnik i Pięćdziesiątce Ingi Iwasiów

„Życie to nie są jakieś tam frywolitki”. O Jolancie Sylwii Chutnik i Pięćdziesiątce Ingi Iwasiów
(„Życie to nie są jakieś tam frywolitki”. On Jolanta by Sylwia Chutnik and Pięćdziesiątka by Inga Iwasiów)

 • Price: 4.50 €
„Jeżeli jeszcze miała coś swojego, było to jej ciało – jedyne, co mają zwierzęta”. O Nocnych zwierzętach Patrycji Pustkowiak

„Jeżeli jeszcze miała coś swojego, było to jej ciało – jedyne, co mają zwierzęta”. O Nocnych zwierzętach Patrycji Pustkowiak
(„Jeżeli jeszcze miała coś swojego, było to jej ciało – jedyne, co mają zwierzęta”. On Nocne Zwierzęta by Patrycja Pustkowiak)

 • Price: 4.50 €
Baśń bez granic. O Czerwonym Kapturku we współczesnej literaturze i poza nią

Baśń bez granic. O Czerwonym Kapturku we współczesnej literaturze i poza nią
(Fairy tale without borders. On Little Red Riding Hood in contemporary literature and beyond)

 • Price: 4.50 €
Po cichu. Po polsku. Po łacinie. O debiucie Kamasutry

Po cichu. Po polsku. Po łacinie. O debiucie Kamasutry
(In quiet. In Polish. In Latin. On the debut of Kama Sutra)

 • Price: 4.50 €