Libraries and books in the teenagers’ life Cover Image

Biblioteki i książki w życiu nastolatków
Libraries and books in the teenagers’ life

Contributor(s): Mariola Antczak (Editor), Agata Walczak-Niewiadomska (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education, Library and Information Science
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: library;school;multimedia;teenagers;books;reading;

  • E-ISBN-13: 978-83-7969-635-2
  • Print-ISBN-13: 978-83-7969-634-5
  • Page Count: 236
  • Publication Year: 2015
  • Language: English, Polish
Biblioteki publiczno-szkolne w Polsce. Wczoraj, dziś, jutro?

Biblioteki publiczno-szkolne w Polsce. Wczoraj, dziś, jutro?
(School-public libraries in Poland. Yesterday, today, tomorrow?)

Typologia bibliotek szkolnych w gminach wiejskich w świetle badań własnych i Raportu o stanie bibliotek szkolnych w Polsce w 2012 r.

Typologia bibliotek szkolnych w gminach wiejskich w świetle badań własnych i Raportu o stanie bibliotek szkolnych w Polsce w 2012 r.
(Typology of school libraries in rural communities according to individual research and the Report on the condition of school libraries in Poland in 2012)

Biblioteka oczami pokoleń – znaczenie i cel biblioteki w koncepcjach dzieci i młodzieży

Biblioteka oczami pokoleń – znaczenie i cel biblioteki w koncepcjach dzieci i młodzieży
(Library in intergenerational view – the meaning and purpose of library in children’s and adolescents’ conceptions)

Współczesna biblioteka oczami nastolatka

Współczesna biblioteka oczami nastolatka
(Teenagers’ perception of a contemporary library)

Strony internetowe bibliotek szkolnych jako narzędzie wspierające rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Porównanie wyników badań z lat 2012 i 2014

Strony internetowe bibliotek szkolnych jako narzędzie wspierające rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci. Porównanie wyników badań z lat 2012 i 2014
(School libraries’ websites as a tool supporting development of children’s reading interests. Comparison of research studies’ results from the years 2012-2014)

Książki na papierze i ekranie w życiu codziennym nastolatków

Książki na papierze i ekranie w życiu codziennym nastolatków
(Print and on-screen books’ reading in the adolescents’ daily life)

Kultura czytelnicza piątoklasistów szkół łódzkich w świetle badań własnych

Kultura czytelnicza piątoklasistów szkół łódzkich w świetle badań własnych
(Reading culture of the 5th grade students from Łódź primary schools)

Czytają czy nie? O preferencjach czytelniczych krakowskich nastolatków

Czytają czy nie? O preferencjach czytelniczych krakowskich nastolatków
(Do they read or not? Reading preferences of Cracow teenagers)

Literatura romantyczna dzisiaj: podaż i popyt

Literatura romantyczna dzisiaj: podaż i popyt
(Romantic fiction today: supply and demand)

Szwedzkie i norweskie dzieci w świecie książki. Wspieranie czytelnictwa – inicjatywy państwowe i oddolne

Szwedzkie i norweskie dzieci w świecie książki. Wspieranie czytelnictwa – inicjatywy państwowe i oddolne
(Swedish and Norwegian children in the world of books. Governmental and nongovernmental reading projects)

Rola bibliotek w kształtowaniu postaw czytelniczych – wybrane problemy

Rola bibliotek w kształtowaniu postaw czytelniczych – wybrane problemy
(The libraries’ role in reading habits development – selected issues)

Rola multimediów w komunikacji głuchych dzieci i nastolatków oraz w ich dostępie do informacji i czytelnictwa

Rola multimediów w komunikacji głuchych dzieci i nastolatków oraz w ich dostępie do informacji i czytelnictwa
(The role of multimedia in communication of deaf children and teenagers and in their access to information and reading)

„Zapraszamy na konkurs” – czyli formy pracy w bibliotece. Garść refleksji z doświadczeń własnych

„Zapraszamy na konkurs” – czyli formy pracy w bibliotece. Garść refleksji z doświadczeń własnych
(„Welcome to the contest” – forms of library’s work. Reflections based on the author’s experience)