Jerzy Liebert. Reading Cover Image
 • Offer for Individuals Only 17.00 €

Jerzy Liebert. Lektury
Jerzy Liebert. Reading

Contributor(s): Joanna Kisiel (Editor), Elzbieta Wróbel (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Jerzy Liebert; reading; Lyric; religiosity; demons

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3834-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3833-0
 • Page Count: 304
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Obsesje Jerzego Lieberta. Poetycka projekcja symbolicznych treści podświadomości a metafizyczny światopogląd poety

Obsesje Jerzego Lieberta. Poetycka projekcja symbolicznych treści podświadomości a metafizyczny światopogląd poety
(The obsessions of Jerzy Liebert. Poetical projection of symbolic subconscious content and the poet’s metaphysical worldview)

 • Price: 4.50 €
Demon Jerzego Lieberta

Demon Jerzego Lieberta
(Jerzy Liebert’s Demon)

 • Price: 4.50 €
Lisy Jerzego Lieberta, czyli jak kluczyć, sznurować i chodzić chyłkiem

Lisy Jerzego Lieberta, czyli jak kluczyć, sznurować i chodzić chyłkiem
(Lisy by Jerzy Liebert, or how to circle, run straight and sneak)

 • Price: 4.50 €
Owady w poezji Jerzego Lieberta

Owady w poezji Jerzego Lieberta
(Insects in the poetry of Jerzy Liebert)

 • Price: 4.50 €
„Wiara przed religijnością” O wierszu Romantyczność Jerzego Lieberta

„Wiara przed religijnością” O wierszu Romantyczność Jerzego Lieberta
(“Faith before religion” On the poem Romantyczność by Jerzy Liebert)

 • Price: 4.50 €
Towarzysze modlitwy. Wiersze anielskie Jerzego Lieberta

Towarzysze modlitwy. Wiersze anielskie Jerzego Lieberta
(The companions in prayers. The angelic poems by Jerzy Liebert)

 • Price: 4.50 €
Liryki dramatyczne Jerzego Lieberta

Liryki dramatyczne Jerzego Lieberta
(Dramatic lyrical poetry of Jerzy Liebert)

 • Price: 4.50 €
Pytania stawiane sobie? Do poety Jerzego Lieberta – próba lektury

Pytania stawiane sobie? Do poety Jerzego Lieberta – próba lektury
(Questions posed to oneself? Do poety by Jerzy Liebert – An attempt at a reading)

 • Price: 4.50 €
Gorycz wina. O wierszu Colas Breugnon Jerzego Lieberta

Gorycz wina. O wierszu Colas Breugnon Jerzego Lieberta
(Bitterness of wine. On the poem Colas Breugnon by Jerzy Liebert)

 • Price: 4.50 €
O rzeczach. Interpretacyjne „obroty” wokół wiersza Jerzego Lieberta

O rzeczach. Interpretacyjne „obroty” wokół wiersza Jerzego Lieberta
(On Things. Interpretative „turns” around a poem by Jerzy Liebert)

 • Price: 4.50 €
Wiersze ostatnie. Gorzkie wióry Jerzego Lieberta

Wiersze ostatnie. Gorzkie wióry Jerzego Lieberta
(The last poems. Jerzy Liebert’s Gorzkie wióry)

 • Price: 4.50 €
„Skądże słowo tak biegnie do dźwięku…” Jerzego Lieberta refleksja metapoetycka

„Skądże słowo tak biegnie do dźwięku…” Jerzego Lieberta refleksja metapoetycka
(“Wherefrom a word runs towards the sound…” Jerzy Liebert’s metapoetic reflection)

 • Price: 4.50 €
Liche drewienko Lieberta*

Liche drewienko Lieberta*
(Liebert’s kindling)

 • Price: 4.50 €
Co ukrywa jarzębina, czyli o wierszu Przed domem jarzębina

Co ukrywa jarzębina, czyli o wierszu Przed domem jarzębina
(What a rowan tree hides, or on the poem Przed domem jarzębina)

 • Price: 4.50 €
Achmatowa i Liebert. Wokół wiersza Высокие своды костела…

Achmatowa i Liebert. Wokół wiersza Высокие своды костела…
(Akhmatova and Liebert. On the poem Высокие своды костела…)

 • Price: 4.50 €
Litanie poetyckie Jerzego Lieberta i Tadeusza Chabrowskiego

Litanie poetyckie Jerzego Lieberta i Tadeusza Chabrowskiego
(Poetical litanies of Jerzy Liebert and Tadeusz Chabrowski)

 • Price: 4.50 €
Słonimski, Liebert i Samozwaniec, czyli historia pewnego żartu Przyczynek do biografii Jerzego Lieberta

Słonimski, Liebert i Samozwaniec, czyli historia pewnego żartu Przyczynek do biografii Jerzego Lieberta
(Słonimski, Liebert and Samozwaniec, or a story of a certain jest A contribution to Jerzy Liebert’s biography)

 • Price: 4.50 €