History. Biography. Literature. Studies and essays on the Polish literature of the 20th and the 21st centuries. Cover Image
 • Offer for Individuals Only 23.00 €

Historia. Biografia. Literatura. Studia i szkice o literaturze polskiej XX i XXI wieku
History. Biography. Literature. Studies and essays on the Polish literature of the 20th and the 21st centuries.

Contributor(s): Elżbieta Dutka (Editor), Marian Kisiel (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature, Polish Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3638-1
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3637-4
 • Page Count: 368
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Optymizm 1918 roku Emila Breitera odczytywanie Stanisława Brzozowskiego

Optymizm 1918 roku Emila Breitera odczytywanie Stanisława Brzozowskiego
(The Optimism of 1918 Emil Breiter’s Reading of Stanisław Brzozowski)

 • Price: 4.50 €
Twarze Władysława Broniewskiego Na marginesie „pamiętnika” i publicystyki

Twarze Władysława Broniewskiego Na marginesie „pamiętnika” i publicystyki
(The Faces of Władysław Broniewski On the Margins of “Diaries” and Journalistic Writing)

 • Price: 4.50 €
Sztetl. Obraz żydowskiego miasteczka w przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego

Sztetl. Obraz żydowskiego miasteczka w przedwojennej twórczości Adolfa Rudnickiego
(Shtetl. The Image of a Jewish Town in the Pre-War Writings of Adolf Rudnicki)

 • Price: 4.50 €
Pamiętnik Rutki Laskier O społecznej recepcji świadectwa

Pamiętnik Rutki Laskier O społecznej recepcji świadectwa
(The Diary of Rutka Laskier On the Social Reception of Witnessing)

 • Price: 4.50 €
Opowieść „na granicy sensu” Pacific Panam Palisades Stanisława Dygata

Opowieść „na granicy sensu” Pacific Panam Palisades Stanisława Dygata
(A Story “at the Edge of Sense” Stanisław Dygat’s Pacific Panam Palisades)

 • Price: 4.50 €
Portret z czasów młodości – o Wilku Marka Hłaski

Portret z czasów młodości – o Wilku Marka Hłaski
(A Portrait of Youth – on The Wolf by Marek Hłasko)

 • Price: 4.50 €
„A u nas, w Abacji” Sjesta w secesji Andrzeja Stojowskiego – uwagi do interpretacji

„A u nas, w Abacji” Sjesta w secesji Andrzeja Stojowskiego – uwagi do interpretacji
(“Here, in our Abbazia” Andrzej Stojowski’s “Siesta in Secession” – Notes on Interpretation)

 • Price: 4.50 €
Moc, która drzemie Wokół powieści Janusza Głowackiego

Moc, która drzemie Wokół powieści Janusza Głowackiego
(The Power That Sleeps On a Novel by Janusz Głowacki)

 • Price: 4.50 €
Gdzie jest las? O wyobraźni poetyckiej w Związku zgody Feliksa Netza

Gdzie jest las? O wyobraźni poetyckiej w Związku zgody Feliksa Netza
(Where Is the Forest? On Poetic Imagination in Feliks Netz’s Concord)

 • Price: 4.50 €
Rewolucja biała, czerwona i czarna O Szachinszachu Ryszarda Kapuścińskiego

Rewolucja biała, czerwona i czarna O Szachinszachu Ryszarda Kapuścińskiego
(White, Red and Black Revolutions On Ryszard Kapuściński’s Shah of Shahs)

 • Price: 4.50 €
Stopa trzeciej Gracji Ludmiły Marjańskiej i Dwie albo trzy Gracje Aldousa Huxleya

Stopa trzeciej Gracji Ludmiły Marjańskiej i Dwie albo trzy Gracje Aldousa Huxleya
(Ludmiła Marjańska’s The Foot of the Third Grace and Aldous Huxley’s Two or Three Graces)

 • Price: 4.50 €
O Podwójnej wibracji Raymonda Federmana i Zamachu Harry’ego Mulischa

O Podwójnej wibracji Raymonda Federmana i Zamachu Harry’ego Mulischa
(On Raymond Federman’s The Two-Fold Vibration and Harry Mulisch’s The Assault)

 • Price: 4.50 €
Fotografia (przed)holocaustowa Archiwa pamięci w Fałszerzach pieprzu Moniki Sznajderman

Fotografia (przed)holocaustowa Archiwa pamięci w Fałszerzach pieprzu Moniki Sznajderman
((Pre)Holocaust Photography The Archives of Memory in The Counterfeiter’s Pepper by Monika Sznajderman)

 • Price: 4.50 €
Po bruku, po kamieniach… O „świecie wydeptanym” w Zawsze jest dzisiaj Michała Cichego

Po bruku, po kamieniach… O „świecie wydeptanym” w Zawsze jest dzisiaj Michała Cichego
(Over the Cobblestone, over the Rocks… On “a Rambling World” in Today is Every Day by Michał Cichy)

 • Price: 4.50 €
„Stanąć pod krzewem jaśminu” O Niewidzialnym zapaśniku Grażyny Zambrzyckiej

„Stanąć pod krzewem jaśminu” O Niewidzialnym zapaśniku Grażyny Zambrzyckiej
(“To Stand Under the Jasmine Tree” On The Invisible Wrestler by Grażyna Zambrzycka)

 • Price: 4.50 €
Subiektyw O Bieli. Notatkach z Afryki Marcina Kydryńskiego

Subiektyw O Bieli. Notatkach z Afryki Marcina Kydryńskiego
(Subjectivity On White. Notes from Africa by Marcin Kydryński)

 • Price: 4.50 €
Tropiąc kontrowersje O XXI-wiecznych powrotach do historii

Tropiąc kontrowersje O XXI-wiecznych powrotach do historii
(On the Hunt for Controversy On 21st-Century Returns to History)

 • Price: 4.50 €
Toggle Accessibility Mode