Methodological critique in the practice of knowledge creation Cover Image

Krytyka metodologiczna w praktyce tworzenia wiedzy
Methodological critique in the practice of knowledge creation

Contributor(s): Jacek Piekarski (Editor), Danuta Urbaniak-Zając (Editor), Sławomir Pasikowski (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: creation

  • E-ISBN-13: 978-83-8142-716-6
  • Print-ISBN-13: 978-83-8142-715-9
  • Page Count: 194
  • Publication Year: 2019
  • Language: Polish
Krytyka metodologiczna jako praktyka tworzenia wiedzy (dziedziny problemowe – próba rekonstrukcji)

Krytyka metodologiczna jako praktyka tworzenia wiedzy (dziedziny problemowe – próba rekonstrukcji)
(Methodological critique as a practice of knowledge creation (problem areas – an attempt of reconstruction))

Theoria – praxis – poiesis jako wyzwanie i perspektywy krytyki metodologicznej w pedagogice

Theoria – praxis – poiesis jako wyzwanie i perspektywy krytyki metodologicznej w pedagogice
(Theoria – praxis – poiesis as a challenge and perspective of methodological critique in pedagogy)

Metodologia badań pedagogicznych między normatywnością a opisowością

Metodologia badań pedagogicznych między normatywnością a opisowością
(Methodology of pedagogical research between “normativity” and “descriptivity”)

Badania jakościowe wobec postulatu teoretyczności wiedzy

Badania jakościowe wobec postulatu teoretyczności wiedzy
(Qualitative research in the face of the postulate of knowledge’s theoreticality)

Od uniwersalności do partykularności metody badawczej

Od uniwersalności do partykularności metody badawczej
(From the universality to the particularity of the research method)

Warunki krytyki metodologicznej prac badawczych

Warunki krytyki metodologicznej prac badawczych
(Conditions of methodological critique in research)

Polityczne aspekty uprawiania krytyki metodologicznej

Polityczne aspekty uprawiania krytyki metodologicznej
(Political aspects of practicing methodological critique)

Polityczne aspekty metodologii jakościowej w perspektywie krytycznej. W stronę partycypacyjnych badań-działań

Polityczne aspekty metodologii jakościowej w perspektywie krytycznej. W stronę partycypacyjnych badań-działań
(Political aspects of qualitative methodology in a critical perspective: towards participatory research-activities (Participatory Action Research))

Krytyka metodologiczna w ocenie dorobku habilitacyjnego

Krytyka metodologiczna w ocenie dorobku habilitacyjnego
("Methodological critique" in assessing the postdoctoral achievements)

Zjawisko preferencji techniki sondażu w kontekście badań reprezentatywnych w schemacie mieszania technik

Zjawisko preferencji techniki sondażu w kontekście badań reprezentatywnych w schemacie mieszania technik
(Mode preference hypothesis in the context of mixed-mode survey design)