The theoretical and methodological aspects of constructing price indexes in the housing market Cover Image

Teoretyczne i metodyczne aspekty wyznaczania indeksów cen na rynku mieszkaniowym
The theoretical and methodological aspects of constructing price indexes in the housing market

Author(s): Radosław Trojanek
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Financial Markets
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: rynek mieszkaniowy;indeksy cen nieruchomości;ceny nieruchomości;rynek mieszkaniowy w Poznaniu;metody hedoniczne;
Summary/Abstract: Książka stanowi próbę usystematyzowania wiedzy z zakresu znaczenia badania dynamiki cen nieruchomości mieszkaniowych w rozwoju społeczno-gospodarczym. Przeanalizowano doświadczenia krajów o rozwiniętych rynkach nieruchomości w aspekcie budowy indeksów cen, podsumowano kilkunastoletnie doświadczenia polskie oraz na podstawie autorskich baz danych cen ofertowych i transakcyjnych zbudowano indeksy cen, które poddane zostały licznym testom odporności. Autor zajął się kwestiami dotyczącymi: a) oceny jakości źródła informacji o zmianach na rynku nieruchomości, jakim są dane ofertowe, b) możliwości wykorzystania metody powtórnej sprzedaży do budowy indeksów cen, jak również krytycznej jej oceny z punktu widzenia stabilności osiąganych wyników, c) wskazania wśród metod hedonicznych metody preferowanej ze względu na stosunek jakości osiąganych wyników do czasochłonności i tym samym kosztochłonności budowy takich indeksów, d) określenia znaczenia metod i źródeł informacji w budowie indeksów cen w różnych horyzontach czasowych, e) określenia znaczenia dla przebiegu indeksów cen nieuwzględniania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o funkcji mieszkalnej. Przedmiotem opracowania są ceny na wtórnym rynku mieszkaniowym, obejmującym zarówno prawo własności, jak i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W części empirycznej zakres został zawężony do wtórnego rynku mieszkań zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych. Zakres czasowy obejmuje lata 2000-2015, co związane jest z zakresem przeprowadzonych badań empirycznych, dotyczących transakcji i ofert mieszkań oraz zbudowaniem na ich podstawie baz danych, będących punktem wyjścia dalszych analiz. Zakres przestrzenny badań obejmuje Poznań.

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-984-3
  • Page Count: 276
  • Publication Year: 2018
  • Language: English, Polish