Senses and children’s and youth literature Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży
Senses and children’s and youth literature

Contributor(s): Bernadeta Niesporek-Szamburska (Editor), Małgorzata Wójcik-Dudek (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3760-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3759-3
 • Page Count: 208
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Przed lekturą. Dotyk i jego rola w komunikacji oraz w dziecięcej metaforze synestezyjnej

Przed lekturą. Dotyk i jego rola w komunikacji oraz w dziecięcej metaforze synestezyjnej
(Before reading. Touch and its role in communication and in children’s synesthetic metaphors)

 • Price: 4.50 €
Sztuka przewracania kartek. Różne formy interaktywności w książkach dla dzieci i młodzieży

Sztuka przewracania kartek. Różne formy interaktywności w książkach dla dzieci i młodzieży
(The art of page-turning. Various forms of interactivity in books for children and adolescents)

 • Price: 4.50 €
Zmysł dotyku współuczestniczy w doświadczaniu lektury

Zmysł dotyku współuczestniczy w doświadczaniu lektury
(The sense of touch participates in the reading experience)

 • Price: 4.50 €
Zapachy dzieciństwa — zmysł powonienia w wybranych utworach dla dzieci

Zapachy dzieciństwa — zmysł powonienia w wybranych utworach dla dzieci
(The Smells of Childhood — the sense of smell in selected children’s literature)

 • Price: 4.50 €
O istocie żywych bytów w literaturze dla dzieci (na przykładzie prozy Justyny Bednarek)

O istocie żywych bytów w literaturze dla dzieci (na przykładzie prozy Justyny Bednarek)
(On the essence of living entities in children’s literature)

 • Price: 4.50 €
Opowieść o barwie, zapachu i dźwięku, czyli Zofii Kossak Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata

Opowieść o barwie, zapachu i dźwięku, czyli Zofii Kossak Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata
(The story of color, smell and sound, or Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata (“Troubles of Kacperek, a Dwarf from Górki”) by Zofia Kossak)

 • Price: 4.50 €
Człowiek nienasycony. Projekcje zmysłowego doświadczania świata gór w prozie dla młodzieży (Jerzy i Helena Rytardowie, Józef Bieniasz)

Człowiek nienasycony. Projekcje zmysłowego doświadczania świata gór w prozie dla młodzieży (Jerzy i Helena Rytardowie, Józef Bieniasz)
(The insatiable man. The projects of the sensual experiencing of the mountains in literature for young readers (Jerzy and Helena Rytard, Józef Bieniasz))

 • Price: 4.50 €
Poezja dla najmłodszych jako projekt sensualny (na przykładzie zbioru Dębowa kołyska Anny Kamieńskiej)

Poezja dla najmłodszych jako projekt sensualny (na przykładzie zbioru Dębowa kołyska Anny Kamieńskiej)
(Poetry for the youngest as a sensual project based on the example of the volume Dębowa kołyska (Oaken cradle) by Anna Kamieńska)

 • Price: 4.50 €
O walorach audialnych poezji dziecięcej (impresje)

O walorach audialnych poezji dziecięcej (impresje)
(On the audial qualities of children’s poetry (impressions))

 • Price: 4.50 €
„Myślenie wzrokowe” w prozie Ireny Jurgielewiczowej

„Myślenie wzrokowe” w prozie Ireny Jurgielewiczowej
(“Visual thinking” in the prose of Irena Jurgielewiczowa)

 • Price: 4.50 €
Muzyczne inspiracje, eksplikacje, interpretacje i impresje w literaturze dla młodego czytelnika (na przykładzie utworów polskich i amerykańskich)

Muzyczne inspiracje, eksplikacje, interpretacje i impresje w literaturze dla młodego czytelnika (na przykładzie utworów polskich i amerykańskich)
(Music and its inspirations, explorations, interpretations and impressions in literature for a young reader (based on the examples of Polish and American literary works))

 • Price: 4.50 €
Lektura krajobrazu. Czasopisma krajoznawczo-turystyczne jako narzędzie edukacji w dwudziestoleciu międzywojennym

Lektura krajobrazu. Czasopisma krajoznawczo-turystyczne jako narzędzie edukacji w dwudziestoleciu międzywojennym
(Landscape reading. Travel and tourism magazines as an education tool in the interwar period)

 • Price: 4.50 €
Antyceremonie. Od „potęgi smaku” do rewolucji (Niesmacznik Natalii Usenko) Anti-ceremonies

Antyceremonie. Od „potęgi smaku” do rewolucji (Niesmacznik Natalii Usenko) Anti-ceremonies
(From “the power of taste” to the revolution (Niesmacznik by Natalii Usenko))

 • Price: 4.50 €