(Re)interpretations. Between creative practice and discourse Cover Image
 • Offer for Individuals Only 45.00 €

(Re)interpretacje. Między praktyką twórczą a dyskursem
(Re)interpretations. Between creative practice and discourse

Contributor(s): Witold Jacyków (Editor), Ryszard Solik (Editor)
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Sociology of Art
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: art; artistic creation; interpretation of a work of art; redefining art;discourse;

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3748-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3747-0
 • Page Count: 148
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Od „miernoty” do arcydzieła. Interpretacja a redefiniowanie sztuki

Od „miernoty” do arcydzieła. Interpretacja a redefiniowanie sztuki
(From mediocrity to masterpiece. Interpretation and redefinition of art)

 • Price: 6.00 €
Między sacrum „starym” a „nowym” w przestrzeni miejskiej Wrocławia — kościół a współczesna galeria handlowa

Między sacrum „starym” a „nowym” w przestrzeni miejskiej Wrocławia — kościół a współczesna galeria handlowa
(Between the old and new sacrum in the urban space of Wrocław — between a church and a modern shopping mall)

 • Price: 6.00 €
Portret pary małżonków (Arnolfinich?) Jana van Eycka — pomiędzy naukową a artystyczną reinterpretacją

Portret pary małżonków (Arnolfinich?) Jana van Eycka — pomiędzy naukową a artystyczną reinterpretacją
(Jan Van Eyck’s The Arnolfini Portrait — between an academic and artistic reinterpretation)

 • Price: 6.00 €
Imaginarium Picassa — kobiety w jego życiu i twórczości

Imaginarium Picassa — kobiety w jego życiu i twórczości
(Picasso’s imaginary — women in his art and life)

 • Price: 6.00 €
Cytat w muzyce. Odkrywanie znaczeń jako interpretacja

Cytat w muzyce. Odkrywanie znaczeń jako interpretacja
(Quotation in music. Discovering meanings as interpretation)

 • Price: 6.00 €
Pomiędzy kreacją a interpretacją — środowiska dźwiękowe filmów fabularnych i gier wideo o tematyce historycznej

Pomiędzy kreacją a interpretacją — środowiska dźwiękowe filmów fabularnych i gier wideo o tematyce historycznej
(Between creation and interpretation — soundscapes of historical feature films and video games)

 • Price: 6.00 €
Zaburzona tożsamość — konteksty czytania/konkretyzowania wizerunku reklamowego

Zaburzona tożsamość — konteksty czytania/konkretyzowania wizerunku reklamowego
(Distorted identity — the contexts of reading/concretizing an ad persona)

 • Price: 6.00 €
Multiversum. Światy równoległe

Multiversum. Światy równoległe
(Multiversum. Parallel worlds)

 • Price: 6.00 €