Lelów inhabitants, Poles, Jews. Ethnographical studies in constructing local heritage Cover Image

Lelowianie, Polacy, Żydzi. Szkice etnograficzne o konstruowaniu lokalnego dziedzictwa
Lelów inhabitants, Poles, Jews. Ethnographical studies in constructing local heritage

Contributor(s): Magdalena Zatorska (Editor)
Subject(s): History, Cultural history
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Polish countryside heritage; food anthropology; food heritage; Jews; Hasids; local heritage; Lelów
Summary/Abstract: A collection of articles based on materials obtained during ethnographical fieldwork in Lelów and neighbouring towns. The authors describe activities connected to the construction of local heritage, analysing them in the broader context of the memory of Lelów’s past and its inhabitants, the memory of the Jewish community and the Holocaust, as well as in relation to the experiences of the interviewees resulting from contact with the Hasids who visit Lelów contemporarily.

  • E-ISBN-13: 978-83-235-3605-5
  • Print-ISBN-13: 978-83-235-3796-0
  • Page Count: 172
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish
Wstęp

Wstęp
(Introduction)

Znaczenia i praktyki wokół ciulimu lelowskiego. Tradycja, tożsamość, smak

Znaczenia i praktyki wokół ciulimu lelowskiego. Tradycja, tożsamość, smak
(Meanings and practices around Ciulim Lelowski. Tradition, identity, taste)

Ciulim lelowski jako lokalne dziedzictwo jedzeniowe

Ciulim lelowski jako lokalne dziedzictwo jedzeniowe
(Ciulim lelowski as a local heritage the eating)

(Od)grywanie żydowskości. Muzyka jako narzędzie konstruowania tożsamości

(Od)grywanie żydowskości. Muzyka jako narzędzie konstruowania tożsamości
((From) playing Jewishness. Music as a tool for constructing identity)

„Ja tu tylko patrzę”. Pielgrzymi, obserwatorzy, gapie

„Ja tu tylko patrzę”. Pielgrzymi, obserwatorzy, gapie
("I'm just looking here." Pilgrims, observers, onlookers)

Lelowskie figury pamięci zbiorowej

Lelowskie figury pamięci zbiorowej
(Figures of collective memory in Lelów)

„Stało się, jak się stało”. Cicha pamięć o zagładzie żydowskich mieszkańców Lelowa

„Stało się, jak się stało”. Cicha pamięć o zagładzie żydowskich mieszkańców Lelowa
("It happened as it happened." Silent memory of the extermination of the Jewish inhabitants of Lelów)

Cmentarze żydowskie w Lelowie jako miejsca (nie)pamięci

Cmentarze żydowskie w Lelowie jako miejsca (nie)pamięci
(Jewish cemeteries in Lelów as places (in)memory)

Lelowianie patrzą na ohel

Lelowianie patrzą na ohel
(The Lelian people look at the ohel)

„Lelów zasługuje na Izbę Pamięci”. Konstruowanie lokalnego dziedzictwa: Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej

„Lelów zasługuje na Izbę Pamięci”. Konstruowanie lokalnego dziedzictwa: Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej
("Lelów deserves a memorial room." Constructing local heritage: Chamber of Tradition of the Lelów Region)

„Scenka powstańcza taka będzie!”. Inscenizacja bitwy pod Mełchowem

„Scenka powstańcza taka będzie!”. Inscenizacja bitwy pod Mełchowem
("The insurgent scene will be like this!" The staging of the battle of Mełchów)

Ilustracje

Ilustracje
(Illustrations)