The school’s emotional culture – space-time for experiencing emotions Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

Kultura emocjonalna szkoły – czasoprzestrzenie doświadczania emocji
The school’s emotional culture – space-time for experiencing emotions

Contributor(s): Irena Przybylska (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: school’s emotional culture; emotions

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3847-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3846-0
 • Page Count: 2019
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Emocjonalne uwarunkowania jakości edukacji z perspektywy nauczyciela i ucznia

Emocjonalne uwarunkowania jakości edukacji z perspektywy nauczyciela i ucznia
(Emotional determinants of the quality of education from the perspective of teacher and pupil)

 • Price: 4.50 €
Przyczynek do historii kultury emocjonalnej szkoły

Przyczynek do historii kultury emocjonalnej szkoły
(Contribution to the history of the school’s emotional culture)

 • Price: 4.50 €
Emocje w szkole – pojęcie, przegląd teorii i badań

Emocje w szkole – pojęcie, przegląd teorii i badań
(Emotions in school – a concept, a review of theory and research)

 • Price: 4.50 €
Doświadczanie emocji w szkole i w związku ze szkołą. Perspektywa uczniów szkoły „świadczącej usługi edukacyjne o wysokiej jakości”

Doświadczanie emocji w szkole i w związku ze szkołą. Perspektywa uczniów szkoły „świadczącej usługi edukacyjne o wysokiej jakości”
(Experiencing emotions at school and in connection with school. The perspective of the pupils of a “high quality educational service” school)

 • Price: 4.50 €
Uczeń uchodźca – doświadczenia i emocje towarzyszące sytuacji uchodźczej a społeczno-kulturowe ulokowanie szkoły

Uczeń uchodźca – doświadczenia i emocje towarzyszące sytuacji uchodźczej a społeczno-kulturowe ulokowanie szkoły
(Refugee pupil - experiences and emotions of a child in a refugee situation versus the socio-cultural location of a school)

 • Price: 4.50 €
Teatr szkolny jako forma praktyk performatywnych. Możliwe wyjście z kryzysu kultury emocjonalnej szkoły

Teatr szkolny jako forma praktyk performatywnych. Możliwe wyjście z kryzysu kultury emocjonalnej szkoły
(School theatre as a form of performative practices)

 • Price: 4.50 €
O emocji czytelniczej. Pedagogiczny sens lektury

O emocji czytelniczej. Pedagogiczny sens lektury
(On ‘reading emotion’. Pedagogical sense of reading)

 • Price: 4.50 €