Issues related to managing musical bands in today's cultural marketplace Cover Image
 • Offer for Individuals Only 12.00 €

Zagadnienia prowadzenia zespołów muzycznych współczesnego rynku kultury
Issues related to managing musical bands in today's cultural marketplace

Contributor(s): Izabella Zielecka-Panek (Editor)
Subject(s): Fine Arts / Performing Arts, Music
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: music bands; choir;orchestra;

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3594-0
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3593-3
 • Page Count: 318
 • Publication Year: 2019
 • Language: English, Czech, Polish, German
Osobowość dyrygenta i jej wpływ na poziom artystyczno-warsztatowy zespołu

Osobowość dyrygenta i jej wpływ na poziom artystyczno-warsztatowy zespołu
(The personality of the conductor and its influence upon the artistic and musicianship-related standards of an ensemble)

 • Price: 4.50 €
Odpowiedzialność w zespole chóralnym według filozofii próby Jamesa Jordana

Odpowiedzialność w zespole chóralnym według filozofii próby Jamesa Jordana
(Responsibility in a choir ensemble according to James Jordan’s philosophy of the rehearsal)

 • Price: 4.50 €
Postęp i sukces – determinanta działań artystycznych w amatorskim zespole śpiewaczym Rozwój świadomości muzycznej chórzysty

Postęp i sukces – determinanta działań artystycznych w amatorskim zespole śpiewaczym Rozwój świadomości muzycznej chórzysty
(Progress and success – the determinants of artistic activities in an amateur songster ensemble The development of the musical awareness of the choir singer)

 • Price: 4.50 €
Metodyka pracy dyrygenta z chórami szkół muzycznych I i II stopnia oraz chórami akademickimi

Metodyka pracy dyrygenta z chórami szkół muzycznych I i II stopnia oraz chórami akademickimi
(The methodology of the conductor work with choirs of the first level and second level music schools and academic choirs)

 • Price: 4.50 €
Zagadnienie intonacji w pracy dyrygenta z zespołem muzycznym

Zagadnienie intonacji w pracy dyrygenta z zespołem muzycznym
(The problem of intonation in the work of a conductor with a musical ensemble)

 • Price: 4.50 €
Sborové soutěže a soutěžní festivaly z hlediska porotce (i z hlediska sbormistra soutěžícího sboru)

Sborové soutěže a soutěžní festivaly z hlediska porotce (i z hlediska sbormistra soutěžícího sboru)
(Choral competitions from the point of view of a juror, as well as the choir master who participates with a choir in a competition)

 • Price: 4.50 €
Harmony studies for choir conductors in Latvia

Harmony studies for choir conductors in Latvia
(Harmony studies for choir conductors in Latvia)

 • Price: 4.50 €
Prowadzenie zespołów „pomiędzy nutami” na przykładzie Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Prowadzenie zespołów „pomiędzy nutami” na przykładzie Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego
(Directing of ensembles “between notes” based on an example of the Big Band of the Uniwersytet Zielonogórski)

 • Price: 4.50 €
Metody pracy dyrygenckiej w zespole orkiestrowym

Metody pracy dyrygenckiej w zespole orkiestrowym
(The methods of conductor’s work in an orchestra ensemble)

 • Price: 4.50 €
Problemy wykonawcze w pracy dyrygenta z zespołem o nietypowym składzie i ze zróżnicowanym programem

Problemy wykonawcze w pracy dyrygenta z zespołem o nietypowym składzie i ze zróżnicowanym programem
(Execution-related problems in the work of a conductor with an ensemble of on untypical line-up and a varied repertoire)

 • Price: 4.50 €
Pieśń ludowa w repertuarze Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz Chóru Kameralnego „Ad libitum” i jej wpływ na współczesną kulturę chóralną

Pieśń ludowa w repertuarze Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” oraz Chóru Kameralnego „Ad libitum” i jej wpływ na współczesną kulturę chóralną
(Folk songs in the repertoire of the “Harmonia” Choir of the University of Silesia and the “Ad libitum” Chamber Ensemble and its influence upon the modern choral culture)

 • Price: 4.50 €
Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej – jeden z wielu, a jednak wyjątkowy

Międzynarodowy Festiwal Chórów „Gaude Cantem” im. Kazimierza Fobera w Bielsku-Białej – jeden z wielu, a jednak wyjątkowy
(The “Gaude Cantem” International Festival of Choirs in Bielsko-Biała – one of many and yet exceptional)

 • Price: 4.50 €
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej W roku jubileuszowym 40-lecia działalności

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej W roku jubileuszowym 40-lecia działalności
(The Bielsko-Biała Department of the Polish Association of Choirs and Orchestras In the 40th anniversary year of social activities)

 • Price: 4.50 €
Charakterystyka twórczości Henryka Jana Botora na przykładzie kompozycji Stań się!

Charakterystyka twórczości Henryka Jana Botora na przykładzie kompozycji Stań się!
(The characteristics of Henryk Jan Botor’s output on the basis of the composition entitled Stań się!)

 • Price: 4.50 €
Związki Józefa Świdra z festiwalem Śląskie Dni Muzyki Współczesnej

Związki Józefa Świdra z festiwalem Śląskie Dni Muzyki Współczesnej
(Józef Świder’s relations with the Silesian Days of Contemporary Music festival)

 • Price: 4.50 €
Wątki ludowe w działaniach kompozytorskich Józefa Świdra

Wątki ludowe w działaniach kompozytorskich Józefa Świdra
(Folk themes in Józef Świder’s compositional activities)

 • Price: 4.50 €
Józef Świder – przyjaciel śpiewaków i muzyków, współtwórca świetności amatorskiego ruchu chóralnego i orkiestrowego

Józef Świder – przyjaciel śpiewaków i muzyków, współtwórca świetności amatorskiego ruchu chóralnego i orkiestrowego
(Józef Świder – a friend of songsters and musicians, the co-creator of the splendour of the amateur choir and orchestral movement)

 • Price: 4.50 €
Werkbetrachtung von Singet dem Herrn ein neues Lied (2012–2014) von Józef Świder

Werkbetrachtung von Singet dem Herrn ein neues Lied (2012–2014) von Józef Świder
(An analysis of the work entitled Sing a New Song to the Lord (2012–2014) by Józef Świder)

 • Price: 4.50 €
Józef Świder o sobie. Z prywatnych zapisków

Józef Świder o sobie. Z prywatnych zapisków
(Józef Świder on himself – from the private notes)

 • Price: 4.50 €