People's 1948 -1969 Militia Illegal Army of the Communist Party of Czechoslovakia Cover Image

Lidové 1948 -1969 Milice Nelegální armáda Komunistické strany Československa
People's 1948 -1969 Militia Illegal Army of the Communist Party of Czechoslovakia

Author(s): Jiří Bašta
Contributor(s): Ondřej Šanca (Editor)
Subject(s): History, Military history, Political history, Social history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), History of Communism
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
Keywords: Czechoslovakia; 20th century; postwar period; communist party; People's Militias; Prague militia;
Summary/Abstract: Přestože od zániku komunistického režimu a s ním nedílně spjatých Lidových milicí uplynulo více než dvacet let, nebyla dosud problematika LM podrobně a objektivně zpracována. Přitom tato ozbrojená složka vládnoucí Komunistické strany Československa tvořená na dobrovolnickém principu prověřenými členy strany patřila mezi významné preventivně-represivní a současně ideologické opory komunistického aparátu. Od svého zrodu v roce 1948 po celé čtyři desítky let nesvobody patřily milice ke konzervativním mocenským nástrojům totalitního režimu, přestože nebyly navzdory svému významu nikdy pevně legislativně ukotveny. De facto se jednalo o mimozákonnou „stranickou armádu“. Jednotky miličního typu vznikaly i v dalších komunistických režimech, i když důvod jejich existence se lišil stát od státu. Impulz k založení miličních jednotek zpravidla přicházel v období zásadních vnitropolitických krizí. K předchůdcům Lidových milicí v Československu patřily v roce 1945 ustavené dobrovolnické jednotky Závodních milicí (Závodní stráže). Postupem času se začaly tyto sbory, původně určené na ochranu továrních objektů, de facto přetvářet v ozbrojené složky KSČ. To bylo umožněno jednak početným zastoupením komunistů v těchto sborech a jednak vlivem podnikových odborů. Na tuto nebezpečnou situaci reagovaly nekomunistické strany interpelacemi a snahou zastavit nepřirozený nárůst členů Závodních milicí, kteří navzdory přijatým zásadám trávili většinu pracovní doby ve strážní službě. Tento nekoncepční stav se udržel až do osudného roku 1948.

  • Print-ISBN-13: 978-80-87211-87-8
  • Page Count: 407
  • Publication Year: 2013
  • Language: Czech