Czechoslovak Intelligence and the Prague Spring Cover Image

Československá rozvědka a pražské jaro
Czechoslovak Intelligence and the Prague Spring

Author(s): Petr Kaňák, Jiřina Dvořáková, Zdeňka Jurová
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Political history, Social history, Recent History (1900 till today), Special Historiographies:, Security and defense, History of Communism
Published by: Ústav pro studium totalitních režimů
Keywords: Czechoslovakia; intelligence; Prague Spring; state security; Ministry of the Interior; communist party; period of normalization;
Summary/Abstract: Kniha, kterou představujeme, se zabývá dosud zcela neznámými skutečnostmi souvisejícími s událostmi roku 1968 v Československu. Jedná se o informace a poznatky z prostředí rozvědky Státní bezpečnosti neboli I. správy MV. Zájemcům o československé moderní dějiny se tak dostává do rukou sonda do nitra důležité části bezpečnostního aparátu, jejíž činnost po dlouhá léta ovlivňovala politická linie vedení KSČ za podpory a stálého dohledu I. hlavní správy KGB, sovětské rozvědky. Při studiu pramenů vycházel autorský tým nejen z archivních zdrojů uložených převážně v Archivu bezpečnostních složek a z dosud publikované odborné literatury, ale i z rozhovorů s pamětníky – přímými účastníky popisovaných událostí, kteří přispěli k osvětlení řady souvislostí a detailů. Ve výsledku přinesl několikaletý výzkum nový vhled jak do zákulisí činnosti rozvědky, tak i na chování a jednání nejvyšších funkcionářů MV a předních československých politiků.

  • Print-ISBN-13: 978-80-87912-46-1
  • Page Count: 199
  • Publication Year: 2016
  • Language: Czech