The Beatniks Cover Image
 • Offer for Individuals Only 17.00 €

Bitnicy
The Beatniks

Contributor(s): Marek Paryż (Editor)
Subject(s): Language studies, Language and Literature Studies, Philology
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: American writers of the lost generation; American writers of the 20th century; Beatniks; Beat Generation; Allen Ginsberg
Summary/Abstract: Unconventional biographies, interesting characters and individual talents of the most important American writers born at the turn of the 1930s and 1940s and belonging to the Beat Generation. The publication presents the profiles and works of the authors who became the icons of the Beat Generation, so-called the second lost generation of the young, vulnerable Americans, rebelling for freedom like in “Howl” by Allen Ginsberg. The title Beatniks are, among others: John Clellon Holmes, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William S. Burroughs, LeRoi Jones/Amiri Baraka, Lawrence Ferlinghetti, Joyce Johnson, Diane di Primy and Richard Brautigan.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-2536-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-2528-8
 • Page Count: 306
 • Publication Year: 2016
 • Language: Polish
Wstęp Allen Ginsberg: „Nie ma żadnego Pokolenia Beatu, to tylko pismaki rzuciły urok”

Wstęp Allen Ginsberg: „Nie ma żadnego Pokolenia Beatu, to tylko pismaki rzuciły urok”
(Introduction Allen Ginsberg: "There is no Generation Beatu, it was only the journalists who cast their spell)

 • Price: 4.50 €
Hipsterzy, beaci i bitnicy: o subkulturowych korzeniach Beat Generation

Hipsterzy, beaci i bitnicy: o subkulturowych korzeniach Beat Generation
(Hipsters, beats and bitterners: with subcultural roots Beat Generation)

 • Price: 4.50 €
Kronika wczesnej fazy Pokolenia Beatu: Go Johna Clellona Holmesa

Kronika wczesnej fazy Pokolenia Beatu: Go Johna Clellona Holmesa
(Early Beat Chronicle: John Clellon Holmes)

 • Price: 4.50 €
Jack et Jean: wokół franko-kanadyjskiej tożsamości Kerouaca

Jack et Jean: wokół franko-kanadyjskiej tożsamości Kerouaca
(Jack et Jean: Franco-Canadian Kerouac identity)

 • Price: 4.50 €
W drodze: smutek białego człowieka

W drodze: smutek białego człowieka
(On the way: sadness of a white man)

 • Price: 4.50 €
Legenda Duluoza

Legenda Duluoza
(Duluoz legend)

 • Price: 4.50 €
Plansze do komiksu o Jacku Kerouacu

Plansze do komiksu o Jacku Kerouacu
(Charts for comics about Jack Kerouac)

 • Price: 4.50 €
Listy i mity: Allen Ginsberg i Jack Kerouac

Listy i mity: Allen Ginsberg i Jack Kerouac
(Letters and myths: Allen Ginsberg and Jack Kerouac)

 • Price: 4.50 €
Próba głosu: notatka o „Sjeście” i innych wczesnych wierszach Allena Ginsberga

Próba głosu: notatka o „Sjeście” i innych wczesnych wierszach Allena Ginsberga
(Voice test: note about "Siesta" and other early poems Allen Ginsberg)

 • Price: 4.50 €
Wczesna twórczość Williama Burroughsa

Wczesna twórczość Williama Burroughsa
(Early creativity William Burroughs)

 • Price: 4.50 €
W poszukiwaniu czarnego Beatu: Preface to a Twenty Volume Suicide Note LeRoi Jonesa/Amiri Baraki

W poszukiwaniu czarnego Beatu: Preface to a Twenty Volume Suicide Note LeRoi Jonesa/Amiri Baraki
(In search of black Beatu: Preface to a Twenty Volume Suicide Note LeRoi Jonesa / Amiri Baraki)

 • Price: 4.50 €
Lawrence Ferlinghetti: gniewny poeta Ameryki

Lawrence Ferlinghetti: gniewny poeta Ameryki
(Lawrence Ferlinghetti: angry poet of America)

 • Price: 4.50 €
Matki, żony, kochanki, matki: Pokolenie Beatu z perspektywy kobiety w Minor Characters Joyce Johnson

Matki, żony, kochanki, matki: Pokolenie Beatu z perspektywy kobiety w Minor Characters Joyce Johnson
(Mothers, wives, mistresses, mothers: Beatu generation from a woman's perspective in Minor Characters Joyce Johnson)

 • Price: 4.50 €
Przewrotność formy: Wspomnienia bitniczki Diane di Primy

Przewrotność formy: Wspomnienia bitniczki Diane di Primy
(Form perversity: Memories of the battlefield Diane di Prima)

 • Price: 4.50 €
Łowienie pstrągów w Ameryce: surrealizm Richarda Brautigana

Łowienie pstrągów w Ameryce: surrealizm Richarda Brautigana
(Trout fishing in America: Richard Brautigan's surrealism)

 • Price: 4.50 €
Kalifornia w supermarkecie: Beat w kulturze mainstreamu

Kalifornia w supermarkecie: Beat w kulturze mainstreamu
(California at the supermarket: Beat in mainstream culture)

 • Price: 4.50 €