The history of Old Polish culture. Studies presented to Urszula Augustyniak Cover Image
 • Regular Price 25.00 €

Z historii kultury staropolskiej. Studia ofiarowane Urszuli Augustyniak
The history of Old Polish culture. Studies presented to Urszula Augustyniak

Contributor(s): Agnieszka Bartoszewicz (Editor), Andrzej Karpiński (Editor), Maciej Ptaszyński (Editor), Andrzej Zakrzewski (Editor)
Subject(s): History, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Interwar Period (1920 - 1939), WW II and following years (1940 - 1949), Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Urszula Augustyniak; early modern history; early modern culture; history of religion; nobility; Radziwiłł family; reformation
Summary/Abstract: Anniversary publication for Professor Urszula Augustyniak, affiliated with the Institute of History of the University of Warsaw, a renowned cultural historian specialized in the early modern period. Articles collected in the book are concerned with the broadly understood early modern history of culture, politics, and religion.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-4224-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-4216-2
 • Page Count: 362
 • Publication Year: 2020
 • Language: Polish
Urszula Augustyniak – historyk z bezimiennej generacji

Urszula Augustyniak – historyk z bezimiennej generacji
(Urszula Augustyniak - a nameless historian)

 • Price: 2.00 €
Mit solcher zierd, solenithet unnd triumpff, davon lang zuschreiben were1. Sprawozdanie ze ślubu i koronacji Bony Sforzy w Krakowie w 1518 roku

Mit solcher zierd, solenithet unnd triumpff, davon lang zuschreiben were1. Sprawozdanie ze ślubu i koronacji Bony Sforzy w Krakowie w 1518 roku
(With such adornment, solenithet and triumph, of which long were1. Report on the wedding and coronation Bony Sforza in Krakow in 1518)

 • Price: 2.00 €
Wyobrażenia powtarzalności i cykliczności ustrojów a tyrania wielogłowa. Postrzeganie „tyranii krzyżackiej” w kulturze politycznej Prus Królewskich i Książęcych

Wyobrażenia powtarzalności i cykliczności ustrojów a tyrania wielogłowa. Postrzeganie „tyranii krzyżackiej” w kulturze politycznej Prus Królewskich i Książęcych
(Imagery of repeatability and cyclicality regimes and multi-headed tyranny. Perception of "Teutonic tyranny" in the political culture of Royal and Ducal Prussia.)

 • Price: 1.50 €
Cenne, ale niełatwe w interpretacji, czyli kilka starych i kilka nowych uwag o informacjach przekazywanych do Rzymu przez nuncjuszy apostolskich

Cenne, ale niełatwe w interpretacji, czyli kilka starych i kilka nowych uwag o informacjach przekazywanych do Rzymu przez nuncjuszy apostolskich
(Valuable but not easy to interpret, that is, some old and some new comments on information transmitted to Rome by apostolic nuns)

 • Price: 1.50 €
Zmiana sytuacji politycznej na Litwie w początku 1666 roku

Zmiana sytuacji politycznej na Litwie w początku 1666 roku
(Change in the political situation in Lithuania in early 1666)

 • Price: 1.50 €
Stanisław Isaykowski i jego testament spisany przed kampanią turecką 1684 roku

Stanisław Isaykowski i jego testament spisany przed kampanią turecką 1684 roku
(Stanisław Isaykowski and his will written before the Turkish campaign of 1684)

 • Price: 1.00 €
Informacja i propaganda podczas kampanii elekcyjnej 1673/1674 roku

Informacja i propaganda podczas kampanii elekcyjnej 1673/1674 roku
(Information and propaganda during the election campaign 1673/1674)

 • Price: 1.50 €
Szlachta województwa bełskiego wobec kryzysu Trybunału Koronnego w połowie XVIII wieku

Szlachta województwa bełskiego wobec kryzysu Trybunału Koronnego w połowie XVIII wieku
(The nobility of the Belz voivodeship in the face of the Crown Tribunal crisis in the mid-eighteenth century)

 • Price: 1.50 €
Suwerenność. Wielka nieobecna dyskursu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów?

Suwerenność. Wielka nieobecna dyskursu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów?
(Sovereignty. Great absent political discourse of the Polish-Lithuanian Commonwealth?)

 • Price: 1.50 €
Elżbieta Radziwiłłowa – „święta pani”. Cypriana Bazylika Krotkie wypisanie sprawy jako ewangelicka ars bene moriendi

Elżbieta Radziwiłłowa – „święta pani”. Cypriana Bazylika Krotkie wypisanie sprawy jako ewangelicka ars bene moriendi
(Elżbieta Radziwiłłowa - "Saint Lady". Cyprian Basilica. Brief description of the case as evangelical ars bene moriendi)

 • Price: 1.50 €
Wilczy pasterze i smoczy ogon. Przestroga przed fałszywymi prorokami w postylli Mikołaja Reja

Wilczy pasterze i smoczy ogon. Przestroga przed fałszywymi prorokami w postylli Mikołaja Reja
(Wolf shepherds and a dragon tail. A warning against false prophets in the posture of Mikołaj Rej)

 • Price: 1.50 €
Konwersje mennonitów i Żydów na luteranizm w Gdańsku w XVII i XVIII wieku

Konwersje mennonitów i Żydów na luteranizm w Gdańsku w XVII i XVIII wieku
(Mennonite and Jewish conversions on Lutheranism in Gdansk in the 17th and 18th centuries)

 • Price: 1.50 €
Wzory kazań w składzie agend. Przyczynek do reformy katolickiej w Rzeczypospolitej drugiej połowy XVI wieku

Wzory kazań w składzie agend. Przyczynek do reformy katolickiej w Rzeczypospolitej drugiej połowy XVI wieku
(Model sermons in the agenda. A contribution to Catholic reform in the Commonwealth second half of the 16th century)

 • Price: 1.00 €
Teologowie brzucha czy teologastrzy? O kulturze polemik epoki reformacji

Teologowie brzucha czy teologastrzy? O kulturze polemik epoki reformacji
(Belly theologians or theologists? Polemics of the Reformation era)

 • Price: 2.00 €
Poznańskie testamenty czasu morów z drugiej połowy XVI i z XVII wieku

Poznańskie testamenty czasu morów z drugiej połowy XVI i z XVII wieku
(Poznań wills of the plague time from the second half of the 16th and the 17th century)

 • Price: 1.50 €
Chłopski antyklerykalizm w szlacheckiej Rzeczypospolitej

Chłopski antyklerykalizm w szlacheckiej Rzeczypospolitej
(Peasant anti-clericalism in the noble Polish Commonwealth)

 • Price: 1.00 €
Relacje dworu książęcego z elitami miejskimi Starej Warszawy w czasach regencji księżnej Anny Radziwiłłówny

Relacje dworu książęcego z elitami miejskimi Starej Warszawy w czasach regencji księżnej Anny Radziwiłłówny
(Relations of the prince's court with the city's elite of Old Warsaw in regency times Princess Anna Radziwiłłówna)

 • Price: 1.00 €
Z niewoli Tatarów budziackich eliberowany, przez Tatarów litewskich zabity. Dramatyczne losy sługi radziwiłłowskiego Jana Ostrożeckiego Hołowni

Z niewoli Tatarów budziackich eliberowany, przez Tatarów litewskich zabity. Dramatyczne losy sługi radziwiłłowskiego Jana Ostrożeckiego Hołowni
(From slavery of the Budziacki Tatars eliberated by Lithuanian Tatars killed. Dramatic fate Radziwiłł's servant Jan Ostrożecki Hołownia)

 • Price: 1.50 €
Panie Zborowskie w XVI wieku

Panie Zborowskie w XVI wieku
(Ladies Zborowski in the 16th century)

 • Price: 1.50 €
Kontakty Kaspra Dornaviusa (1577–1631) z birżańskim dworem Radziwiłłów

Kontakty Kaspra Dornaviusa (1577–1631) z birżańskim dworem Radziwiłłów
(Contacts of Kasper Dornavius ​​(1577–1631) with the Birjan court of Radziwiłł)

 • Price: 1.50 €
Kulturowe dokonania Żółkiewskich herbu Lubicz w końcu XVI i na początku XVII wieku

Kulturowe dokonania Żółkiewskich herbu Lubicz w końcu XVI i na początku XVII wieku
(Cultural achievements of the Żółkiewski family Lubicz coat of arms at the end of the 16th century and at the beginning of the 17th century)

 • Price: 1.50 €