Old Age in the Stream of Life Cover Image
 • Regular Price 6.00 €

Starość w nurcie życia
Old Age in the Stream of Life

Contributor(s): Elżbieta Dubas (Editor), Marcin Muszyński (Editor)
Subject(s): Gerontology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: activation programs for seniors;ecotherapy;health promotion;old age;discrimination based on age;ageism;medical conditions in seniors
Summary/Abstract: The reflections contained in the volume fall between the two shores of the stream of life: the socio-cultural and the individual experiencing of old age. The publication deals with migration processes that increasingly affect older people and place old age in the context of global interactions; local, environmental and institutional activities undertaken for the benefit of seniors; issues related to attitudes towards seniors, discrimination based on age; health, quality of life and ecotherapy; an individualized experience of old age in the context of learning and in difficult life situations such as illness or domestic violence. The book’s target audience are educators, sociologists, psychologists, students and doctoral students dealing with gerontological issues, as well as representatives of institutions supporting seniors.

 • E-ISBN-13: 978-83-8142-070-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-8142-303-8
 • Page Count: 240
 • Publication Year: 2019
 • Language: Polish
Wstęp

Wstęp
(Introduction)

 • Price: 1.00 €
Procesy migracyjne jako istotny kontekst współczesnej starości

Procesy migracyjne jako istotny kontekst współczesnej starości
(Migration processes as an important context of old age in modern society)

 • Price: 1.00 €
Wrocław 65+. Samorządowe, pozarządowe, komercyjne, kościelne i inne wrocławskie społeczne inicjatywy na rzecz seniorów

Wrocław 65+. Samorządowe, pozarządowe, komercyjne, kościelne i inne wrocławskie społeczne inicjatywy na rzecz seniorów
(Wrocław 65+. The efforts targeted at seniors held by local government, NGOs, commercial enterprises, churches, and other public bodies dedicated to seniors)

 • Price: 1.00 €
Postawy wobec starszych kobiet i mężczyzn – różnice pokoleniowe

Postawy wobec starszych kobiet i mężczyzn – różnice pokoleniowe
(Attitudes toward older women and men – generational differences)

 • Price: 1.00 €
Przygotowanie do późnej dorosłości w „nurcie edukacyjnego życia”. Millenialsi o planach uczenia się w starości

Przygotowanie do późnej dorosłości w „nurcie edukacyjnego życia”. Millenialsi o planach uczenia się w starości
(Preparing for late adulthood in the “course of educational life”. Millennials’ plans to learn in the old age)

 • Price: 1.00 €
Dyskryminacja ze względu na wiek w aspekcie praktyk organizacyjnych i zarządzania wiekiem

Dyskryminacja ze względu na wiek w aspekcie praktyk organizacyjnych i zarządzania wiekiem
(Age discrimination in the aspect of organizational practices and age management)

 • Price: 1.00 €
„Zdrowa” jakość życia seniorów – wyzwaniem dla promocji zdrowia

„Zdrowa” jakość życia seniorów – wyzwaniem dla promocji zdrowia
(“Healthy” quality of seniors life – a challenge for health promotion)

 • Price: 1.00 €
Wyznaczanie maksymalnych parametrów fizjologicznych serca mężczyzn podczas przejścia od młodości do wieku starszego

Wyznaczanie maksymalnych parametrów fizjologicznych serca mężczyzn podczas przejścia od młodości do wieku starszego
(Defining the maximum physiological parameters of men’s hearts in the transition from youth to old age)

 • Price: 1.00 €
Wyznaczanie maksymalnych parametrów fizjologicznych serca kobiet podczas przejścia od młodości do wieku starszego

Wyznaczanie maksymalnych parametrów fizjologicznych serca kobiet podczas przejścia od młodości do wieku starszego
(Defining the maximum physiological parameters of women’s hearts in the transition from youth to old age)

 • Price: 1.00 €
Ekoterapia jako forma wspomagania i aktywizacji seniorów

Ekoterapia jako forma wspomagania i aktywizacji seniorów
(Ecotherapy as a form of supporting and stimulation to activity of the seniors)

 • Price: 1.00 €
Znaczenie komunikacji interpersonalnej w okresie starości

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w okresie starości
(The importance of interpersonal communication in old age)

 • Price: 1.00 €
„Towarzyszenie w drodze” jako relacja w chorobie Alzheimera (na podstawie doświadczeń opiekunów rodzinnych)

„Towarzyszenie w drodze” jako relacja w chorobie Alzheimera (na podstawie doświadczeń opiekunów rodzinnych)
(“Accompanying the path” as relationship in Alzheimer`s disease)

 • Price: 1.00 €
O trudzie bycia w życiu codziennym z perspektywy autorefleksyjnego doświadczania trosk egzystencjalnych

O trudzie bycia w życiu codziennym z perspektywy autorefleksyjnego doświadczania trosk egzystencjalnych
(On the burden of being in everyday life from the perspective of an auto-reflective experience of existential cares)

 • Price: 1.00 €
W pułapce przemocy domowej – narracje starszych kobiet

W pułapce przemocy domowej – narracje starszych kobiet
(Trapped in domestic violence – narratives of older women)

 • Price: 1.00 €
Uczenie się starości i uczenie się w starości – perspektywa indywidualna

Uczenie się starości i uczenie się w starości – perspektywa indywidualna
(Learning old age and learning in old age: an individual perspective)

 • Price: 1.00 €
Wiek w biegu życia

Wiek w biegu życia
(Age in life course)

 • Price: 1.00 €