(Un)memorization – games with the past in children's and youth literature Cover Image
 • Offer for Individuals Only 7.00 €

(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży
(Un)memorization – games with the past in children's and youth literature

Contributor(s): Bernadeta Niesporek-Szamburska (Editor), Małgorzata Wójcik-Dudek (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

 • E-ISBN-13: 978-83-226-3307-6
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-3306-9
 • Page Count: 348
 • Publication Year: 2018
 • Language: Polish
Książka jako aktor w teatrze pamięci

Książka jako aktor w teatrze pamięci
(The book as an actor in the theatre of memory)

 • Price: 4.50 €
Formuły i figury pamięci we wspomnieniowej prozie o dzieciństwie

Formuły i figury pamięci we wspomnieniowej prozie o dzieciństwie
(Formulas and figures of memory in recollective prose about childhood)

 • Price: 4.50 €
Konwencja pamięci doskonałej w autobiograficznych utworach dla młodzieży Zofii Żurakowskiej i Zofii Kossak

Konwencja pamięci doskonałej w autobiograficznych utworach dla młodzieży Zofii Żurakowskiej i Zofii Kossak
(The convention of perfect memory in Zofia Żurakowska’s and Zofia Kossak’s autobiographical books for teenagers)

 • Price: 4.50 €
Pamięć ojca i fantazmaty syna w konstrukcji obrazu Doliny w Zwierzoczłekoupiorze Tadeusza Konwickiego

Pamięć ojca i fantazmaty syna w konstrukcji obrazu Doliny w Zwierzoczłekoupiorze Tadeusza Konwickiego
(The memory of the father and phantasms of his son in the construction of the image of the Valley in The Anthropos-Spectre-Beast by Tadeusz Konwicki)

 • Price: 4.50 €
Pamięć odziedziczona w literaturze dla dzieci i dorosłych (na podstawie powieści Heleny Zakrzewskiej Dzieci Lwowa i poematu Adama Zagajewskiego Jechać do Lwowa)

Pamięć odziedziczona w literaturze dla dzieci i dorosłych (na podstawie powieści Heleny Zakrzewskiej Dzieci Lwowa i poematu Adama Zagajewskiego Jechać do Lwowa)
(Memory inherited in the literature for children and adults (based on the novel Dzieci Lwowa by Helena Zakrzewska and the poem Jechać do Lwowa by Adam Zagajewski))

 • Price: 4.50 €
Słodko‑gorzki smak dzieciństwa w Opowieści o miłości i mroku Amosa Oza Dwie postawy: świadectwa i wyznania

Słodko‑gorzki smak dzieciństwa w Opowieści o miłości i mroku Amosa Oza Dwie postawy: świadectwa i wyznania
(A bitter-sweet taste of childhood in A Tale of Love and Darkness by Amos Oz Two stances: testimony and confession)

 • Price: 4.50 €
Konwencja pamiętnika, dziennika, autobiografii w książkach o wojnie dla młodego czytelnika

Konwencja pamiętnika, dziennika, autobiografii w książkach o wojnie dla młodego czytelnika
(The literary convention of a journal, diary and autobiography in books on war for a young reader)

 • Price: 4.50 €
Marcina Szczygielskiego spotkanie ze źródłem (Ludzie i zwierzęta Antoniny Żabińskiej)

Marcina Szczygielskiego spotkanie ze źródłem (Ludzie i zwierzęta Antoniny Żabińskiej)
(Marcin Szczygielski meeting with the source)

 • Price: 4.50 €
Pamięć o Zagładzie w postmodernistycznej baśni — XY Joanny Rudniańskiej

Pamięć o Zagładzie w postmodernistycznej baśni — XY Joanny Rudniańskiej
(The memory of the Holocaust in postmodern fables — XY by Joanna Rudniańska)

 • Price: 4.50 €
(Auto)biograficzna przestrzeń pamięci (Ostatnie piętro Ireny Landau)

(Auto)biograficzna przestrzeń pamięci (Ostatnie piętro Ireny Landau)
(The (auto)biographical space of the memory (Ostatnie piętro by Irena Landau))

 • Price: 4.50 €
Pamięć i wzruszenie. Dopóki niebo nie płacze Iwony Chmielewskiej (do wierszy Józefa Czechowicza i fotografii — najprawdopodobniej — Abrama Zylberberga)

Pamięć i wzruszenie. Dopóki niebo nie płacze Iwony Chmielewskiej (do wierszy Józefa Czechowicza i fotografii — najprawdopodobniej — Abrama Zylberberga)
(Memory and affection. Dopóki niebo nie płacze by Iwona Chmielewska (with the poems of Józef Czechowicz and the photographs by — most likely — Abram Zylberberg))

 • Price: 4.50 €
Opowieść dla dzieci a opowieść dla dorosłych Dwie literackie odsłony Wielkiej Szpery w łódzkim getcie

Opowieść dla dzieci a opowieść dla dorosłych Dwie literackie odsłony Wielkiej Szpery w łódzkim getcie
(A story for children versus a story for adults Two literary scenes of General Curfew in the Łódź ghetto)

 • Price: 4.50 €
Psychologia (nie)pamięci. Pamięć autobiograficzna a emocje i nastrój podczas lektury fragmentów komiksu z serii Marzi

Psychologia (nie)pamięci. Pamięć autobiograficzna a emocje i nastrój podczas lektury fragmentów komiksu z serii Marzi
(The psychology of (non)memory. The autobiographic memory, emotions and mood during reading the fragments of Marzi comic book)

 • Price: 4.50 €
Zjawisko przekazywania pamięci zbiorowej w seriach o Harrym Potterze i Percym Jacksonie

Zjawisko przekazywania pamięci zbiorowej w seriach o Harrym Potterze i Percym Jacksonie
(The phenomenon of transferring collective memory in the series about Harry Potter and Percy Jackson)

 • Price: 4.50 €
Kobieca opowieść o Zagładzie na przykładzie genologii kobiet w Rutce Joanny Fabickiej

Kobieca opowieść o Zagładzie na przykładzie genologii kobiet w Rutce Joanny Fabickiej
(A woman story about Holocaust on the exemple of the genology of women in Rutka by Joanna Fabicka)

 • Price: 4.50 €
Wspomnień czerń — językowe obrazowanie cierpienia w powieściach Małgorzaty Musierowicz

Wspomnień czerń — językowe obrazowanie cierpienia w powieściach Małgorzaty Musierowicz
(The blackness of memories — the linguistic picture of suffering in Małgorzata Musierowicz’s novels)

 • Price: 4.50 €
Emilii Kiereś dialog z romantyzmem

Emilii Kiereś dialog z romantyzmem
(Emilia Kiereś’s dialogue with Romanticism)

 • Price: 4.50 €
Podróże w przeszłość w prozie literackiej Ewy Nowackiej

Podróże w przeszłość w prozie literackiej Ewy Nowackiej
(Travels to the past in Ewa Nowacka’s literary prose)

 • Price: 4.50 €
Pamiętajcie o ogrodach… Obrazy wsi w Febliku Małgorzaty Musierowicz

Pamiętajcie o ogrodach… Obrazy wsi w Febliku Małgorzaty Musierowicz
(Remember gardens… Images of the countryside in Feblik by Małgorzata Musierowicz)

 • Price: 4.50 €
(Od)pamiętywanie, czyli o powinnościach dydaktycznych wobec wielokulturowości na przykładzie książki Marcina Kąckiego Białystok. Biała siła, czarna pamięć

(Od)pamiętywanie, czyli o powinnościach dydaktycznych wobec wielokulturowości na przykładzie książki Marcina Kąckiego Białystok. Biała siła, czarna pamięć
((Un)memorization, or on didactic obligations towards multiculturalism based on the book by Marcin Kącki Białystok. Biała siła, czarna pamięć)

 • Price: 4.50 €
Międzypokoleniowy transfer wartości kulturowych — (od)pamiętywanie przeszłości dla przyszłości przez integracyjne formy sztuki

Międzypokoleniowy transfer wartości kulturowych — (od)pamiętywanie przeszłości dla przyszłości przez integracyjne formy sztuki
(Intergenerational transfer of cultural values — (un)memorizing the past for the future by integration forms of art.)

 • Price: 4.50 €
Postpamięć w komiksie: Maus… Arta Spiegelmana w odbiorze współczesnej młodzieży

Postpamięć w komiksie: Maus… Arta Spiegelmana w odbiorze współczesnej młodzieży
(The post-memory in the comic Maus… by Art Spiegelman in the reception of contemporary young people)

 • Price: 4.50 €
Narracje o przeszłości w tekstach popularnonaukowych dla dzieci zamieszczonych w czasopiśmie „Kumpel”

Narracje o przeszłości w tekstach popularnonaukowych dla dzieci zamieszczonych w czasopiśmie „Kumpel”
(Narrations about the past in popular-scientific texts for children printed in „Kumpel” magazine)

 • Price: 4.50 €