A HUNDRED YEARS OF LOCAL AUTHORITY in the Polish countryside 1918–2018 Cover Image
  • Offer for Individuals Only 5.00 €

STO LAT WŁADZY LOKALNEJ na polskiej wsi 1918–2018
A HUNDRED YEARS OF LOCAL AUTHORITY in the Polish countryside 1918–2018

Author(s): Andrzej Piasecki, Arkadiusz Ptak
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Geography, Regional studies, Human Geography, Sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Summary/Abstract: Problematyka władzy lokalnej jest z natury rzeczy bardzo szeroka i podejmowana przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Każda z nich koncentruje się na nieco innym aspekcie funkcjonowania władzy lokalnej. W niniejszej monografii, mającej charakter przede wszystkim politologiczny, podjęto próbę odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania badawcze:1. Jakie społeczność wiejska miała polityczne i prawne możliwości udziału w wyłanianiu władz lokalnych oraz w zarządzaniu sprawami lokalnymi?2. Jaką rolę w tym poszerzaniu (lub ograniczaniu) możliwości partycypacji odgrywały zmieniające się podziały terytorialne obszarów wiejskich? [Ze wstępu]

  • Print-ISBN-13: 978-83-65390-34-9
  • Page Count: 135
  • Publication Year: 2018
  • Language: Polish